piątek, 25 styczeń 2013 00:00

Składanie deklaracji

Napisane przez  Gapiński Łukasz
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

   W ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na mieszkańców gmin nałożono obowiązek wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej. Wzór deklaracji uchwalony został przez Radę Gminy Wąbrzeźno 31 grudnia 2013 roku. Właściciele, użytkownicy lub zarządcy nieruchomości, mają obowiązek złożenia deklaracji.

   W przypadku nieruchomości zamieszkałych deklarację wypełnia właściciel nieruchomości określając sposób zbierania odpadów jako selektywny (27 zł) lub nieselektywny (54 zł). Ponadto właściciel określa w deklaracji sposób zagospodarowania bioodadów (odpady kuchenne, trawa, gałęzie) czy pozbyć się ich w specjalnych pojemnikach na bioodpady, czy kompostować na nieruchomości. W przypadku, gdy na nieruchomości nie zamieszkuje właściciel, a użytkownik, lokator, to na nim ciąży obowiązek wypełnienia deklaracji.

   W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi za złożenie deklaracji odpowiada zarządca, administrator lub spółdzielnia mieszkaniowa.

   W przypadku nieruchomości niezamieszkałych deklarację wypełnia również właściciel lub zarządca działającego na nieruchomości zakładu produkcyjnego, handlowego lub usługowego, szkoły, hotelu, punktu gastronomicznego. Ponadto obowiązek złożenia deklaracji mają właściciele działek rekreacyjno-wypoczynkowych i ogródków działkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Wąbrzeźno. W przypadku nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych i ogródków działkowych wprowadzono wzory obejmujące miesiące, w których na danych nieruchomościach powstają odpady komunalne.


W przypadku nie złożenia deklaracji w wymaganym terminie na właścicieli lub użytkowników nieruchomości zostaną nałożone decyzje administracyjne określające wysokość stawki.


Deklaracje należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 101, w Wydziale Ochrony Środowiska pokój 105  lub przysłać na adres Urząd Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno.

 

DEKLARACJE DO POBRANIA

Deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych

Załącznik do deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych

Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych

Wzór wypełnienia deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych

Wzór wypełnienia deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych

 

Czytany 571 razy Ostatnio zmieniany środa, 23 listopad 2016 14:21

Adres_Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

Galeria_Gmina_Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top