Wydrukuj tę stronę
2017

Jaworze otwarcie 5Otwarcie nowego budynku remizy i świetlicy w Jaworzu

W dniu 8 grudnia 2017 roku w Jaworzu miało miejsce uroczyste otwarcie nowo wybudowanego obiektu: świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP. Uroczystość zgromadziła liczne grono mieszkańców Jaworza oraz zaproszonych gości, aby wspólnie uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu.

Jaworze 010Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jaworzu

Dobiegły końca prace związane z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy i oczyszczalni ścieków przy świetlicach” współfinansowanego w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Celem operacji jest „Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Ryńsk poprzez budowę sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków przy świetlicach”.

IMG 5359Przebudowa dróg gminnych relacji Czystochleb - Małe Radowiska

Wykonano modernizację drogi dojazdowej nr 070309C do gruntów rolnych w Orzechówku na odcinku 995 m w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo.

Czytany 2094 razy