2015

Modernizacja drogi w LudowicachModernizacja drogi w Ludowicach

Wykonano modernizację drogi gminnej w Ludowicach na odcinku 850 m w technologii nawierzchni tłuczniowej. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 42 500 zł ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł ok. 105 000 zł.

Przebudowa drogi gminnej Nielub - LudowicePrzebudowa drogi gminnej Nielub - Ludowice

W ramach zadania zrealizowano przebudowę drogi gminnej nr 70301C Nielub – Ludowice o długości 2,096 km. Wykonano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 3,5 m, chodnik, opaski z kruszywa łamanego i pospółki oraz zjazdy do posesji i na pola. Wykonano poziome i pionowe oznakowanie drogowe.

Przebudowa drogi gminnej Myśliwiec - SitnoPrzebudowa drogi gminnej Myśliwiec - Sitno

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej nr 70237 C Sitno-Frydrychowo-Wąbrzeźno, na odcinku Myśliwiec-Sitno. W ramach przebudowy drogi wykonano nawierzchnię bitumiczną jezdni z poboczami z kruszywa łamanego i pospółki, przebudowano zjazdy w pasie drogowym poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej i nawierzchni z kruszywa łamanego, zamontowano bariery ochronne.

Rozbudowa budynku świetlicy w WałyczuRozbudowa budynku świetlicy w Wałyczu

W wyniku realizacji zadania powierzchnia użytkowa świetlicy w Wałyczu zwiększyła się o 162,20 m2. Powstała duża sala wraz z zapleczem. Znacznie poprawiły się warunki funkcjonalne i użytkowe całego obiektu.

Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy WąbrzeźnoBudowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Wąbrzeźno

W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstało 46 mikroinstalacji prosumenckich do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Zastosowano 4 rodzaje zestawów, tj.:
Zestaw 1 – 1 szt.
Zestaw 2 – 26 szt.
Zestaw 3 – 17 szt.
Zestaw 4 – 2 szt.
Zadaniem zestawów solarnych jest podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. Zamontowane zestawy solarne opierają się na maksymalnym wykorzystaniu energii słonecznej, natomiast przy niedostatecznym nasłonecznieniu funkcje dostarczania ciepła do podgrzewania c.w.u. przejmą istniejące źródła ciepła.

Otwarcie stadionu w RyńskuOtwarcie stadionu w Ryńsku

Sport jest niezmiernie ważny w życiu każdego człowieka, szczególnie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. W gminie Wąbrzeźno od dawna zwraca się uwagę na krzewienie kultury fizycznej.
9 października 2015 roku w Ryńsku miała miejsce uroczystość otwarcia stadionu.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w JarantowicachBudowa boiska wielofunkcyjnego w Jarantowicach

W miesiącach kwiecień i maj 2015 r. wybudowano boisko wielofunkcyjne w Jarantowicach przeznaczone do koszykówki i siatkówki oraz piłki ręcznej.

Centrum Tradycji Rybackich w OrzechówkuCentrum Tradycji Rybackich w Orzechówku

Zakończyły się roboty budowlane związane z inwestycją pn. “Utworzenie Centrum Tradycji Rybackich w miejscowości Orzechówko" współfinansowaną w ramach środka 4.1 „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”, osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Modernizacja drogi Orzechówko - OrzechowoModernizacja drogi Orzechówko - Orzechowo

Wykonano modernizację drogi gminnej w Orzechówku i Orzechowie na odcinku 1736 m w technologii nawierzchni bitumicznej.

Czytany 2765 razy
Więcej w tej kategorii: « 2016 2014 »

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top