2009

Przebudowa drogi gminnej Sitno-JarantowicePrzebudowa drogi gminnej Sitno-Jarantowice

Przebudowano drogę na odcinku o długości 1,491 km, prace polegały na wykonaniu dwóch warstw nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o łącznej grubości 8 cm wraz z wykonaniem podbudowy z tłucznia kamiennego, uformowaniem poboczy drogi, odmuleniem rowów, wykonaniem nowego przepustu drogowego, 24 zjazdów, nasadzeniem drzew i krzewów liściastych.
Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Oś prioryterowa 1 (Rozwój Infrastruktury Technicznej), Działanie 1.1 (Infrastruktura drogowa).

Łączny koszt przedsięwzięcia: 658.659,57 zl.

Rozbudowa i modernizacje obiektu Szkoły Podstawowej w JarantowicachRozbudowa i modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Jarantowicach zakres której obejmuje także termomodernizację budynku szkoły ze zmianą systemu ogrzewania

W ramach inwestycji dobudowano 301,5 m2 powierzchni użytkowej (2 sale lekcyjne, aula, hall, zaplecze sanitarne), wybudowano budynek kotłowni wraz z ciepłociągiem i wewnętrzną instalacją C.O. w całym budynku. Wykonano także termomodernizację istniejącej części budynku.

Łączny koszt przedsięwzięcia: 1.332.066,16 zł.

Rozbudowa, przebudowa budynku Gimnazjum w RyńskuRozbudowa, przebudowa budynku Gimnazjum w Ryńsku (Etap I)

Inwestycja polegała na rozbudowie budynku szkoły wzdłuż sali gimnastycznej (4 sale lekcyjne, hall – o łącznej powierzchni 297,7 m2).

Łączny koszt przedsięwzięcia: 591.110,82 zł.

Budowa sieci wodociągowej Wielkie Radowiska–WałyczykBudowa sieci wodociągowej Wielkie Radowiska–Wałyczyk

W ramach zadania wybudowano ok. 1 km wodociągu.
Łączny koszt przedsięwzięcia: 59.178,33 zł

„Budowa sieci wodociągowej dla wsi Wałycz, Wałyczyk, Małe Radowiska”. W ramach zadania wybudowano 25,917 km wodociągu.
Łączny koszt przedsięwzięcia: 1.439.949,81 zł

Budowa kanalizacji satelitarnej dla wsi Ryńsk-Sosnówka-Trzciano-PrzydwórzBudowa kanalizacji satelitarnej dla wsi Ryńsk–Sosnówka–Trzciano–Przydwórz (Etap I)

Inwestycja polegała na budowie kanalizacji satelitarnej grawitacyjnej na terenie miejscowości Ryńsk oraz kanalizacji satelitarnej tłocznej na odcinku Ryńsk – Nielub. Łącznie wybudowano 10,477 km kanalizacji satelitarnej.

Łączny koszt przedsięwzięcia: 2.199.764,86 zł.

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Nielubiu wraz z parkingiem i placem zabaw przy świetlicyBudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nielubiu wraz z parkingiem i placem zabaw przy świetlicy

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu złożonego do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 i polega na budowie świetlicy wiejskiej wraz z parkingiem i ogrodzeniem. Przy świetlicy powstanie nowy i bezpieczny plac zabaw.

Łączny koszt przedsięwzięcia: 625.000,000 zł.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Myśliwiec – SitnoModernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Myśliwiec – Sitno

Projekt obejmował modernizację drogi gminnej w Myśliwcu na odcinku 590 m. Modernizacja została przeprowadzona w technologii nawierzchni tłuczniowej z dofinansowaniem ze środków Funduszu Gruntów Rolnych w kwocie 29.500 zł.

Łączny koszt przedsięwzięcia: 101.929,30 zł.

Wykonana inwestycja jest II etapem zadania rekultywacyjnego pod nazwą "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Myśliwiec - Sitno". Pierwszy etap, który obejmował modernizację drogi w technologii nawierzchni tłuczniowej na odcinku o długości 1,1 km zrealizowano w roku 2008. W roku 2010 planuje się kontynuację zadania.

Termomodernizacja budynku remizo – świetlicy w RyńskuTermomodernizacja budynku remizo – świetlicy w Ryńsku

W ramach zadania ocieplono ściany budynku wraz z wykonaniem nowej elewacji. Naprawiono również pokrycie dachowe.

Łączny koszt przedsięwzięcia: 83.379,47 zł.

Przebudowa lokalu mieszkalnego na cele biurowe wraz z ociepleniem ściany szczytowej budynkuPrzebudowa lokalu mieszkalnego na cele biurowe wraz z ociepleniem ściany szczytowej budynku

Inwestycja polegała m.in. na dociepleniu ściany szczytowej, generalnym remoncie pomieszczeń na parterze budynku. Obecnie mieści się tu siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz biuro Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO.

Łączny koszt przedsięwzięcia: 263.096,65 zł.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Małych RadowiskachModernizacja świetlicy wiejskiej w Małych Radowiskach

Wykonano remont pomieszczeń świetlicy wraz z wyposażeniem kuchni.

Łączny koszt przedsięwzięcia: 69.019,37 zł

Modernizacja świetlicy wiejskiej w PływaczewieModernizacja świetlicy wiejskiej w Pływaczewie

Inwestycja polegała m.in. na dociepleniu stropodachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ułożeniu paneli podłogowych.

Łączny koszt przedsięwzięcia:: 86.422,97 zł.

Urządzenie boiska sportowego w NielubiuUrządzenie boiska sportowego w Nielubiu

Inwestycja realizowana jest w latach 2009 – 2010 i polega na urządzeniu boiska sportowego trawiastego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Nielub.

Łączny koszt przedsięwzięcia: 62.500,00 zł.

Zakup ciągnika rolniczegoZakup ciągnika rolniczego

Ciągnik zakupiono na potrzeby Komunalnego Zakładu Budżetowego.

Łączny koszt przedsięwzięcia: 132.980,00 zł.

Urządzenie placu zabaw i boiska do piłki siatkowej w Ośrodku Wypoczynkowym w PrzydworzuUrządzenie placu zabaw i boiska do piłki siatkowej w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu

W ramach inwestycji zamontowano komplet urządzeń zabawowych metalowych, takich jak huśtawka podwójna, wieża z tropem, zjeżdżalnia, przeplotnia drabinowa, ściana wspinaczkowa, drabina, ważka podwójna, karuzela 4-ro siedzeniowa, komplet urządzeń do gry w piłkę siatkową.

Łączny koszt przedsięwzięcia: 29.500,00 zł.

Urządzenie placu zabaw w CzystochlebiuUrządzenie placu zabaw w Czystochlebiu

Inwestycja polegała na zamontowaniu kompletu urządzeń zabawowych metalowych, takich jak huśtawka podwójna, wieża z tropem, zjeżdżalnia, przeplotnia drabinowa, ściana wspinaczkowa, drabina, ważka podwójna, karuzela 4-ro siedzeniowa.

Łączny koszt przedsięwzięcia: 27.832,84 zł.

Remont budynku szkolnego w RyńskuRemont budynku szkolnego w Ryńsku

W ramach zadania przewiduje się wymianę pokrycia dachowego, remont pomieszczeń wewnątrz budynku oraz odwodnienie budynku.

Łączny koszt przedsięwzięcia: 305.719,00 zł.

 
Czytany 2873 razy
Więcej w tej kategorii: « 2008 2021 »

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top