„Przebudowa dróg gminnych nr 070319C i nr 070320C relacji Czystochleb - Małe Radowiska”

W lipcu 2017 roku zakończono roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 070319C i nr 070320C relacji Czystochleb - Małe Radowiska”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Koszt zadania wyniósł 1.321.771,32 zł, a wysokość dofinansowania zgodnie z umową Nr 21G/2017 z dnia 19 maja 2017 roku wynosi 660.885,00 zł.


W ramach zadania zrealizowano przebudowę dróg gminnych nr 070319C i nr 070320C relacji Czystochleb - Małe Radowiska o łącznej długości 2,173 km. Przed inwestycją droga posiadała nawierzchnię tłuczniową o szerokości ok 5 m i pobocza gruntowe, nie było chodników i peronu autobusowego. W wyniku realizacji zadania wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni o szerokość 5,5 m, co poprawiło znacząco przepustowość i nośność drogi, a także zwiększyło płynność ruchu i ograniczyło emisję spalin, pyłów i hałas. Przebudowano również 5 skrzyżowań z drogami gminnymi. Wyregulowano pobocza i rowy wraz z odwodnieniem, wykonano peron wraz z wiatą przystankową - 1 szt., chodnik w miejscowości Małe Radowiska o długości 287 m, zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne, lampy fotowoltaiczne, znak aktywny przy przejściu dla pieszych, próg zwalniający), odtworzono rowy drogowe oraz zamontowano oznakowanie pionowe. Przebudowa drogi miała na celu połączenie nawierzchnią bitumiczną drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie z drogą powiatową nr 1724C Zieleń-Wielkie Radowiska oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Realizacja zadania przyczyniła się w znacznej mierze do wzrostu komfortu życia mieszkańców Czystochlebia i Małych Radowisk oraz okolicznych miejscowości, a także do rozwoju funkcji rekreacyjno – wypoczynkowych tych miejscowości, co wpłynęło pozytywnie na rozwój agroturystyki w gminie, poprawiło dostępność dla turystów do okolicznych wysokiej klasy zabytków architektury i pomników przyrody (np. w bezpośrednim sąsiedztwie drogi znajdują się dwa kurhany, które powstały około 1200 – 1000 roku p.n.e.).
Przedsięwzięcie miało duże znaczenie dla gminy, ponieważ zapewniło dostęp dla mieszkańców miejscowości Czystochleb i Małe Radowiska do Szkoły Podstawowej, filii biblioteki gminnej, oddziału przedszkolnego w Zieleniu. Prężnie działa tam również Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna, dla której przebudowana droga ułatwiła bezpośredni dojazd do posesji znajdujących się przy tej drodze. Przebudowana droga objęta zadaniem wykorzystywana jest przez regularną komunikację publiczną – stanowi część trasy dla autobusu szkolnego.
Przebudowa drogi poprawiła dostępność komunikacyjną terenów przyległych oraz zwiększyła sprawność funkcjonowania i zintensyfikowała wymianę towarów i usług, poprzez zapewnienie bezpośredniego dostępu do działających na tym obszarze podmiotów gospodarczych. Realizacja inwestycji przyczyniła się również do wzrostu wartości gruntów położonych w sąsiedztwie wybudowanej drogi asfaltowej, stworzyła warunki dla nowych inwestorów, co może skutkować utworzeniem nowych miejsc pracy i wzrostem zatrudnienia na tym terenie.
Droga stanowi najkrótsze połączenie z siedzibą Gminy Ryńsk w Wąbrzeźnie dla mieszkańców miejscowości Małe Radowiska. Realizacja zadania również ułatwiła mieszkańcom dojazd do poszczególnych gospodarstw, dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Zieleniu, dojazd młodzieży do szkół średnich w Wąbrzeźnie, dojazd do pracy okolicznym mieszkańcom, dojazd do urzędów administracji publicznej, do Urzędu Skarbowego, Regionalnego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Szpitala Powiatowego i Ośrodków Zdrowia w Wąbrzeźnie.

 

IMG 5359 IMG 5366 IMG 5374
IMG 5379 IMG 5387 IMG 5391
IMG 5404 IMG 5412 IMG 5415
IMG 5416    
Czytany 4380 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 05 październik 2017 07:52

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top