RFRD 2021

RFRD 2021 (1)

Rozpoczęto rozbudowę dróg gminnych nr 070247C i 070248C w Jaworzu o łącznej długości ok. 1,86 km. Aktualnie odcinki dróg będące przedmiotem rozbudowy posiadają nawierzchnię z kruszywa łamanego o zmiennej szerokości z licznymi nierównościami poprzecznymi i podłużnymi. Realizacja przedsięwzięcia usprawni ruch komunikacyjny, co przyczyni się do podniesienia jakości życia na obszarach wiejskich oraz poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg. W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 4-5 m wraz z mijanką, skrzyżowania dróg gminnych oraz z drogą powiatową, obustronne pobocza gruntowe częściowo umocnione kruszywem łamanym, zjazdy do nieruchomości. Ponadto wykonane zostaną peron przystankowy, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. oznakowanie pionowe i poziome, próg zwalniający wyspowy, bariery ochronne, doświetlone zostanie skrzyżowanie dróg gminnych. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie do wysokości 637.328,00 zł.

20210615 12245020210615 12284520210615 12330120210615 12505820210617 122634

Aktualizacja z dnia 16.08.2021 r.

Wykonano rozbudowę dróg gminnych nr 070247C i 070248C w Jaworzu o łącznej długości ok. 1,86 km o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 4-5 m wraz z poboczami o szerokości 2 x 0,75 m. Ponadto rozbudowano skrzyżowania dróg gminnych oraz z drogą powiatową nr 1715C, wykonano zjazdy, peron przystankowy, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym m.in. oznakowanie pionowe i poziome, próg zwalniający wyspowy, bariery ochronne. Na realizację w/w zadania Wojewoda Kujawsko-Pomorski udzielił Gminie Ryńsk dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 637.328,00 zł.

20210927 10195720210927 10222120210927 10255220210927 102702USER SCOPED TEMP DATA MSGR PHOTO FOR UPLOAD 1632731290690 6848171383470181591USER SCOPED TEMP DATA MSGR PHOTO FOR UPLOAD 1632731333518 6848171563100633070

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top