W związku z pojawiającymi się informacjami o podszywaniu się przez osoby oferujące wszelkie usługi związane z programem
Co nowego w projekcie: Owoce z Budjaku? W ostatnim czasie przeprowadziliśmy konsultacje z mołdawskimi
W związku z występującymi ujemnymi temperaturami powietrza i niebezpieczeństwem zamarzania instalacji
Wójt Gminy Ryńsk ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym
Ogłoszenie otwartego konkursu na prowadzenie w 2024 r. na terenie Gminy Ryńsk Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B,
Przypominamy, iż hodowla lub utrzymywanie psa rasy agresywnej wymaga pozwolenia wydanego przez wójta właściwego ze
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie uprzejmie informuje, że od 15 listopada 2023 roku uruchomiona została kolejna
  • Szanowni mieszkańcy
  • Konsultacje z mołdawskimi samorządowcami oraz lokalnymi producentami
  • Przypominamy o konieczności zabezpieczenia instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
  • Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej
  • Otwarty konkurs na prowadzenie w 2024 r. na terenie Gminy Ryńsk Środowiskowego Domu Samopomocy
  • Rasy agresywne psów - przypomnienie o ważnym obowiązku
  • Nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym
Najnowsze artykuły

Energa-Operator informuje, że w niżej podanych terminach nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców Przydworza, Czystochlebia, Myśliwca i Wałycza zamieszkałych pod poniższymi adresami:

Organizacje mogą korzystać z kolejnych funkcjonalności w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). W ramach konta organizacji można złożyć pełnomocnictwa UPL-1 i zawiadomienia OPL-1, a także przeglądać informacje o pełnomocnictwach. Zachęcamy do obejrzenia webinaru na temat konta organizacji w e-US.

Ustawa wprowadzająca obowiązkowy KSeF została już przyjęta przez Sejm i przekazana do prac w Senacie. Zgodnie z jej założeniami obowiązek e-fakturowania co do zasady wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. Dla małych i średnich przedsiębiorców zwolnionych z VAT korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe od 1 stycznia 2025 r. e-faktura to kolejny ważny element uszczelnienia systemu podatkowego, ale także wiele korzyści podatkowych i biznesowych dla przedsiębiorców.

SLIM VAT3 zawiera przepisy mające poprawić płynność finansową przedsiębiorców, zmniejszyć formalności w obrocie międzynarodowym, zmniejszyć liczbę korekt oraz ujednolicić procedurę wydawania wiążących informacji. Ostateczny kształt pakietu SLIM VAT3 jest wynikiem dialogu z biznesem. Przepisy SLIM VAT3 weszły w życie 1 lipca 2023 r.

Projekt pn. „Kulturalnie, zdrowo i sportowo – cykl działań aktywizujących na Ziemi Wąbrzeskiej” to szereg działań realizowany w lokalnych społecznościach. Jedną z inicjatyw są projekcje filmów w plenerze. Gdzie i jaki film w najbliższych dniach można zobaczyć na Ziemi Wąbrzeskiej przedstawiamy poniżej.

Informuje, że w związku z wystąpieniem suszy rolniczej na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego producenci rolni będą mogli składać wnioski o oszacowanie strat powstałych w związku z w/w zjawiskiem poprzez aplikację suszową (więcej informacji:

Wyniki ogłoszonego w dniu 29 maja 2023 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wyniki konkursu ofertWyniki konkursu ofert

Dnia 8 lipca 2023 roku miały miejsce Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z uroczystością Jubileuszu 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechowie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska zaprasza tegorocznych absolwentów szkół średnich do ubiegania się o stypendium pomostowe na I rok studiów, w ramach Programu Stypendiów Pomostowych.

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top