Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Wój Gminy Ryńsk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych Gminy Ryńsk".

Konkurs jest przeznaczony dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zlecanie realizacji zadania będzie miało formę wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji.

Uwaga! Od 1 marca 2019 r. obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań do otwartych konkursów ofert. Aktualne wzory są dostępne do pobrania poniżej:

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych 2019 r. (PDF)

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

 

 

Czytany 14 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 13 czerwiec 2019 05:48

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: 8uj4g63pcd

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top