Informacja o zmianie numeru rachunku bankowego

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2020 r. obsługę bankową Gminy Ryńsk będzie prowadził:

Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddział w Wąbrzeźnie
adres: Plac Jana Pawła II 10; 87 -200 Wąbrzeźno

Nastąpi również zmiana numerów rachunków bankowych Gminy Ryńsk:

  1. Rachunek podstawowy budżetu Gminy

 Nr 08 9484 1033 2319 1806 2221 0001

Na wskazany wyżej numer rachunku bankowego należy dokonywać wpłat dotyczących między innymi:

- opłat za dzierżawę, czynsz za najem lokali,

- opłat za sprzedaż działek, sprzedaż budynków, lokali,

- opłat za zajęcie pasa drogowego,

- opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- opłaty skarbowej,

- opłaty targowej,

- opłat i kar za wycinkę drzew,

- ryczałtową opłatę za korzystanie ze świetlicy wiejskiej

  1. Rachunek dotyczący opłat za udostępnienie danych z rejestru ewidencji ludności

Nr  51 9484 1033 2319 1806 2221 0003

  1. Rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk

Nr 71 9484 1033 2319 1806 2289 0001

  1. Rachunek Zakładu Komunalnego Gminy Ryńsk

Nr 21 9484 1033 2319 1806 2292 0001

  1. Szkoły Podstawowej w Jarantowicach

 Nr 50 9484 1033 2319 1806 2234 0001

  1. Szkoły Podstawowej w Myśliwcu

Nr 92 9484 1033 2319 1806 2247 0001

  1. Szkoły Podstawowej w Ryńsku

 Nr 42 9484 1033 2319 1806 2250 0001

  1. Szkoły Podstawowej w Zieleniu

Nr 84 9484 1033 2319 1806 2263 0001

  1. Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie

Nr 29 9484 1033 2319 1806 2276 0001

 Podatki od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych należy wpłacać WYŁĄCZNIE na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej ustalającej zobowiązanie podatkowe na rok 2020, która zostanie przesłana podatnikom na początku 2020 roku.

Informacje na temat indywidualnego rachunku bankowego podatnika można uzyskać pod nr telefonów: 56 687 75 26 lub 56 687 75 25.

 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać WYŁĄCZNIE na indywidualny rachunek bankowy podany w informacji o wysokości opłaty która będzie przesłana w styczniu 2020 roku.

Informacje o rachunkach można uzyskać pod nr telefonów: 56 687 75 49

 

Czytany 1746 razy Ostatnio zmieniany piątek, 27 grudzień 2019 07:16

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top