Wydrukuj tę stronę
Nabór na stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wąbrzeska” informuje, że tegoroczni absolwenci szkół średnich mogą ubiegać się o stypendium pomostowe na I rok studiów, za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD Ziemia Wąbrzeska. Z racji uczestnictwa w ogólnopolskim Programie Stypendiów Pomostowych (PSP) LGD planuje już po raz czwarty udzielić stypendiów na I rok studiów dla uzdolnionych absolwentów szkół średnich zamieszkujących obszar działania LGD. Roczne stypendium wynosi 5.000 zł i jest przekazywane w 10 ratach na indywidualne konta stypendystów.

Program Stypendiów Pomostowych jest jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce, w ramach którego studenci pochodzący ze wsi i małych miejscowości, z niezamożnych rodzin mogą otrzymać stypendium na I rok studiów oraz wsparcie finansowe w dalszych latach edukacji akademickiej. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu szerokiego grona Partnerów, w którego skład wchodzą: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas, Cotton House Jakubiak oraz koalicja lokalnych organizacji pozarządowych uczestniczących w programie. Administratorem Programu jest Fundacja Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

Maturzysta, aby ubiegać się o stypendium w XIX edycji PSP w II segmencie, musi:

  • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2020 r.,
  • osiągnąć dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze (wyliczone wg algorytmu dostępnego na stronie www.stypendia-pomostowe.pl),
  • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
  • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.820,00 zł. brutto wyliczony z czerwca 2020 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
  • mieszkać na terenie obszaru LGD (gmina Dębowa Łąka, Książki, Ryńsk oraz miasto Wąbrzeźno),
  • posiadać rekomendację naszego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska.

Więcej informacji na stronie LGD Wąbrzeźno http://www.lgdwabrzezno.pl/index.php/627-324665464

Czytany 813 razy Ostatnio zmieniany piątek, 24 lipiec 2020 08:32