Ogłoszenie o PLEBISCYCIE

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach którego Gmina Ryńsk ma szanse uzyskać dofinansowanie w 2021 roku na realizację inwestycji w w/w zakresie, Wójt Gminy Ryńsk ogłasza plebiscyt na najciekawszy projekt na kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie miejscowości Myśliwiec.

Wybierać mogą Państwo spośród następujących propozycji projektów, spełniających kryteria dostępowe dla dofinansowania ze środków PROW 2014-2020:

Propozycja nr 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Myśliwcu.

Charakterystyka przedsięwzięcia:

Planowana operacja wpłynie na zwiększenie atrakcyjności i estetyki miejscowości oraz przyczyni się do aktywizacji osób w wieku 50 + i nie tylko, co wpłynie pozytywnie na życie codziennie mieszkańców, zachęcając ich do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Projekt zakłada budowę w centrum Myśliwca boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, w tym boisk do piłki ręcznej, siatkowej i koszykówki, urządzenie zieleni (trawnika) i wykonanie oświetlenia terenu. Stworzone zostanie miejsce do aktywnego wypoczynku, wpływającego na poprawę kondycji i zdrowia mieszkańców, a także integracji mieszkańców.

Propozycja nr 2. Urządzenie parku rekreacyjno-dydaktycznego w Myśliwcu.

Charakterystyka przedsięwzięcia:

Planowana operacja wpłynie na zwiększenie atrakcyjności i estetyki miejscowości oraz przyczyni się do aktywizacji osób w wieku 50 + i nie tylko, co wpłynie pozytywnie na życie codziennie mieszkańców, zachęcając ich do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Projekt zakłada zagospodarowanie terenu zielonego w centrum Myśliwca. Planowane jest utworzenie parku z nasadzeniami drzewek, krzewów i urządzeniem trawników, wykonanie alejek spacerowych i ścieżek dydaktycznych. Stworzenie mieszkańcom miejsca do odpoczynku poprzez urządzenie altany wypoczynkowej z drewnianym zestawem biesiadnym i miejscem na ognisko. W celu uatrakcyjnienia spędzania wolnego czasu zamontowanie zewnętrznej siłowni oraz gier plenerowych np. szachy, mini golf. Teren zostanie oświetlony lampami parkowymi.

Mieszkańcy Myśliwca, to od Was zależy która z wyżej opisanych operacji będzie zgłoszona do dofinansowania w ramach naboru wniosków.

Pełnoletni mieszkańcy Myśliwca mogą oddawać głosy w terminie do dnia 7 stycznia 2021 r. poprzez złożenie wypełnionego formularza głosowania w Punkcie Podawczym zlokalizowanym w Urzędzie Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno

Wyniki plebiscytu podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy w ciągu 7 dni od dnia zakończenia głosowania.

UWAGA!  Karta do głosowania oraz zarządzenie w sprawie plebiscytu znajduje się poniżej w załącznikach:

- Formularz głosowania

- Zarządzenie Wójta Gminy Ryńsk

- Wyniki plebiscytu

Czytany 1606 razy Ostatnio zmieniany piątek, 08 styczeń 2021 13:57

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top