VII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Ryńsk

17 lipca 2021 r. w Świetlicy w Jarantowicach odbył się VII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Gminy Ryńsk. W uroczystości uczestniczyli delegaci wybrani w jednostkach OSP - przedstawiciele do Zarządu Gminnego oraz zaproszeni goście.

Zjazd poświęcony był podsumowaniu pięcioletniej działalności Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminy Ryńsk oraz dokonany został wybór nowych władz.

W Gminie Ryńsk działa 12 jednostek OSP, które zrzeszają 346 członków czynnych. Dwie z nich OSP Ryńsk i Zieleń należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Wszystkich zebranych powitał dotychczasowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druh Władysław Łukasik. Po powitaniu głos oddał druhowi Tomaszowi Miszewskiemu, który został wybrany na przewodniczącego Zjazdu. Następnie wybrano z licznego grona delegatów komisje zjazdowe potrzebne do prawidłowego przebiegu zjazdu.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego przedstawił Prezes druh Władysław Łukasik prezentując sprawy finansowania jednostek, wyposażenia jednostek OSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, sprawy wyszkolenia, udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w zawodach sportowo-pożarniczych.

Kolejnym punktem zebrania było sprawozdanie Przewodniczącego Gminnej Komisji Rewizyjnej druha Czesława Sudzińskiego, które zakończyło się jednogłośnym udzieleniem ustępującemu Zarządowi absolutorium. Następnie sprawozdania przedstawili przewodniczący komisji zjazdowych:

Druh Michał Bielicki – przewodniczący Komisji Mandatowej,
Druh Maciej Bieliński – przewodniczący Komisji Wyborczej,
Druh Maciej Gorząch – przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków.

Podczas Zjazdu wręczono zasłużonym Druhom oraz zaproszonym gościom podziękowania za wspieranie, za wieloletnie poświęcenie i ofiarność na rzecz poprawy ochrony przeciwpożarowej i lokalnej społeczności oraz za współpracę.
Wręczenia podziękowań dokonali: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druh Władysław Łukasik wraz z Wiceprezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druhem Zbigniewem Szydzikiem.

W dalszej części Zjazdu wybrano nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP Gminy Ryńsk, Komisję Rewizyjną Oddziału Gminnego, przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego oraz delegatów na Zjazd Powiatowy.

Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Gminy Ryńsk:

 1. Władysław Łukasik - Prezes
 2. Zbigniew Szydzik - Wiceprezes
 3. Damian Stankiewicz – Wiceprezes
 4. Marcin Milanik - Komendant Gminny
 5. Joanna Kozłowska – Sekretarz
 6. Czesław Sudziński - Skarbnik
 7. Tomasz Miszewski - członek Prezydium
 8. Waldemar Marchewka – członek
 9. Wojciech Barański - członek
 10. Jacek Nawrocki – członek
 11. Robert Stefański – członek
 12. Janusz Długozima - członek
 13. Konrad Sztyrbicki – członek
 14. Judyta Majewska-Nowek – członek
 15. Zbigniew Stolkowski - członek

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP:

 1. Tomasz Siwek – Przewodniczący
 2. Sławomir Balawejder – Wiceprzewodniczący
 3. Karol Paszko – Sekretarz

Przedstawicielami do Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Wąbrzeźnie zostali:

 1. Judyta Majewska-Nowek
 2. Marcin Milanik
 3. Waldemar Marchewka

Po omówieniu wszystkich spraw zabrali głos goście Zjazdu.

Przewodniczący Rady Gminy Ryńsk Piotr Piątkowski podziękował strażakom za trud i poświęcenie w ratowaniu życia i mienia, za to że w każdej sytuacji można na nich liczyć. Jednocześnie zapewnił, iż tak jak dotychczas mogą liczyć na wsparcie ze strony Rada Gminy.

Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wąbrzeźnie Jarosław Herbowski podziękował za 5 letnią kadencję, za współpracę. Stwierdził, że Gmina Ryńsk wyróżnia się w skali powiatu, że w tak trudnych czasach się bardzo dobrze rozwija. Pogratulował świetnej – wzorowej organizacji wielu działań, gdzie strażacy tej gminy okazują się jednymi z najlepszych. Druh Prezes życzył strażakom, aby ich sprawy, nawet te najtrudniejsze rozwiązywać w duchu porozumienia, co przełoży się na koncentrowanie się na najważniejszym – na służbie dla mieszkańców Gminy Ryńsk.

Głos zabrał również Sekretarz Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wąbrzeźnie Janusz Marcinkowski, który podziękował kronikarzom z poszczególnych jednostek za dokumentowanie swojej działalności, z których tworzona jest strona internetowa Oddziału Powiatowego. Również na ich podstawie z inicjatywy Władysława Łukasika powstało opracowanie: „Kronika działań strażackich w gminie Ryńsk w kadencji lat 2016-2021”.

Na zakończenie Zjazdu nowo wybrany Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druh Władysław Łukasik podziękował za zaufanie jakim został obdarzony, członkom Zarządu i wszystkim strażakom podziękował za dotychczasową działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej, po czym VII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP Gminy Ryńsk został zamknięty.

VII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Ryńsk - DSC 1731VII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Ryńsk - DSC 1742VII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Ryńsk - DSC 1746VII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Ryńsk - DSC 1748VII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Ryńsk - DSC 1753VII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Ryńsk - DSC 1754VII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Ryńsk - DSC 1760VII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Ryńsk - DSC 1824VII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Ryńsk - DSC 1827VII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Ryńsk - DSC 1831VII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Ryńsk - DSC 1836VII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Ryńsk - DSC 1859VII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Ryńsk - DSC 1870VII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Ryńsk - DSC 1871VII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Ryńsk - DSC 1876VII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Ryńsk - 001

Czytany 1207 razy Ostatnio zmieniany piątek, 03 wrzesień 2021 09:50

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top