CYFROWA GMINA - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”

Centrum Projektów Polska Cyfrowa realizuje nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Ryńsk do udziału w programie.

Aby wnioskować o sprzęt należy złożyć oświadczenie wraz z niezbędnymi załącznikami w biurze podawczym Urzędu Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno (parter) w godzinach 800 - 1500.

Termin składania dokumentów do 28 października 2021 r.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

  1. Uczeń zamieszkuje miejscowość lub gminę,  w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.
  2. Uczeń wskazany w niniejszym oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni) Pani/Pana, który pracowała/pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała/zamieszkiwał w miejscowości w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.
  3. Uczeń wskazany w niniejszym oświadczeniu nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021) sprzętu komputerowego zakupiony ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu.

Wymagane dokumenty:

  • oświadczenie dla rodzica lub oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność,
  • załącznik nr 1 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  • załącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące internetu,
  • w razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy je dołączyć go do niniejszego oświadczenia.

Kontakt tel.: 56 687 75 53; 56 687 75 50.

Wszystkie informacje na temat projektu dostępne są również na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Pliki do pobrania

Czytany 986 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 18 październik 2021 16:28

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top