Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Ryńsk

W dniu dzisiejszym odbyła się XLIV Sesja Rady Gminy Ryńsk, podczas której Wójt Gminy Ryńsk Władysław Łukasik przedstawił Raport o stanie gminy za 2021 rok. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła sprawozdanie Wójta i przedstawiła Radzie Gminy Ryńsk wniosek o udzielenie absolutorium.

Przed podjęciem uchwały radni zapoznali się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok. W głosowaniu brało udział 13 radnych, którzy jednomyślnie przyjęli uchwały o udzieleniu absolutorium oraz wotum zaufania Wójtowi.

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością wójta. Po zakończeniu roku budżetowego rada gminy ocenia pracę organu wykonawczego w zakresie działalności finansowej gminy.

absolutorium 20220603 1absolutorium 20220603 2

Czytany 744 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top