Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk informuje, że od 17 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r. można składać wnioski o przyznanie dodatku węglowego. Dodatek węglowy dla jednego gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych.

Dodatek węglowy, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1692),  przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Gospodarstwo domowe to:

  • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Ustawa o dodatku węglowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę świadczenia dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wnioski o dodatek węglowy można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP - jako załącznik do pisma ogólnego skierowany do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego) - od 17 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r.
  • tradycyjnie (papierowo) - od 17 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Wnioski w formie tradycyjnej można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 12/1, 87-200 Wąbrzeźno, pok. nr 3 i pok. nr 4 (wejście z drugiej strony budynku) - od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów 566877536, 566877537 lub 566877540.

Do pobrania:

Druk wniosku o dodatek węglowy

Czytany 2127 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 18 sierpień 2022 10:48

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top