Ważne informacje dla beneficjentów projektu Granty PPGR!

Szanowni Mieszkańcy!

Miło nam poinformować, że Gmina Ryńsk rozpoczyna wydawanie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

fundusze europejskie covid 19

Do mieszkańców Gminy Ryńsk – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, będących dziećmi, wnukami lub prawnukami byłych pracowników PGR trafi 199 szt. sprzętu komputerowego, tj. laptopy oraz akcesoria komputerowe (mysz, słuchawki z mikrofonem oraz torba na laptopa) oraz 11 dostępów do internetu na łączną kwotę  483.411,96 zł.

W przypadku ucznia niepełnoletniego, podpisanie umowy nastąpi z osobą reprezentującą niepełnoletniego ucznia – matką/ojcem/opiekunem prawnym wskazanym w oświadczeniu.

UWAGA!!!

Jeśli dziecko od listopada 2021 r., tj. od momentu złożenia przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia (Załącznik nr 7) do dnia wydania sprzętu uzyskało pełnoletność, to musi podpisać umowę we własnym imieniu i  odbierać sprzęt osobiście. Ponadto osoba, która uzyskała pełnoletność w wyżej wymienionym okresie, obowiązana będzie również wypełnić Załącznik 8 - Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność. Oświadczenie należy pobrać z załączonego poniżej pliku, wypełnić, podpisać i podczas odbioru sprzętu przekazać upoważnionym osobom.

Zgodnie z zapisami umowy o powierzenie grantu Gmina Ryńsk zobowiązana jest do utrzymania oraz monitorowania efektów Projektu przez okres 2 lat od jego zakończenia. Wobec powyższego Wnioskodawca (rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń) zobowiązany jest do  zapoznania się z zamieszczoną procedurą monitorowania utrzymania efektów Projektu grantowego.

Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej www.gminarynsk.pl (zakładka Granty PPGR), na której będziemy publikowali najnowsze informacje na temat realizacji grantu.

Jednocześnie informujemy, że każda osoba otrzyma indywidualnie SMS na wskazany w oświadczeniu numer telefonu z informacją o terminie odbioru sprzętu komputerowego.

Przy podpisywaniu umowy wymagane jest posiadanie dowodu osobistego oraz podanie adresu mailowego.

Granty PPGR baner

 

Czytany 914 razy Ostatnio zmieniany piątek, 30 wrzesień 2022 10:24

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top