Instrukcja korzystania z pojemników na zmieszane odpady komunalne/pozostałości z sortowania

Przedstawiamy ważne informacje dotyczące korzystania z pojemników na odpady zmieszane, pozostałe po segregacji odpadów.

  1. Pojemnik przeznaczony jest wyłącznie do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych/pozostałości z sortowania, pochodzących z gospodarstw domowych.
  2. Należy zabezpieczyć pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym (UV). Ograniczenie nasłonecznienia wydłuży ich żywotność. Proponujemy, by pojemniki były wystawiane jedynie w planowanym dniu odbioru. A do tego czasu znajdowały się w miejscu zacienionym. Jednocześnie informujemy, że ceny zakupu i dostarczenia pojemników drastycznie wzrosły i wynoszą średnio 240,00 zł za jeden pojemnik.
  3. Zabrania się umieszczania w pojemniku odpadów innych niż podlegających obowiązkowi segregacji, tj. odpadów ulegających biodegradacji/odpadów zielonych, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy; zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; przeterminowanych leków i chemikaliów; zużytych baterii i akumulatorów; odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne; odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, przemysłowej, rolniczej, odpadów medycznych i weterynaryjnych; gorącego popiołu;
  4. Naszym obowiązkiem jest zbieranie i oddawanie odpadów komunalnych przygotowanych w sposób selektywny także odpadów opakowaniowych ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, opakowań z papieru i makulatury.
  5. Właściciel nieruchomości, niezależnie od rodzaju nieruchomości, zapewnia odpowiedni stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników na odpady komunalne. Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym polega w szczególności na okresowym myciu i dezynfekcji pojemników, we własnym zakresie.
  6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do korzystania z pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz w sposób nie powodujący ich uszkodzenia, zniszczenia, spalenia, a także w sposób gwarantujący nie przeciążanie pojemnika ilością odpadów przekraczającą jego wytrzymałość.
  7. Za uszkodzenie, zniszczenie i przepalenie pojemnika odpowiada właściciel nieruchomości. Dlatego też właściciel nieruchomości będzie z tego tytułu rozliczony.
Czytany 733 razy Ostatnio zmieniany środa, 10 maj 2023 07:27

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top