Informacja o naborze kandydatów do szkół podstawowych, gimnazjów   i oddziałów przedszkolnych

Informacja o naborze kandydatów do szkół podstawowych, gimnazjów i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wąbrzeźno
na rok szkolny 2016/2017Nabór do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Tegoroczny nabór uwzględnia zmiany ustawy o systemie oświaty przyjęte dnia 28 grudnia 2015 r. przez Sejm. Są to:

1) obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6–letnie,
2) obowiązek szkolny od 7 roku życia,
3) prawo dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej – na wniosek rodziców – od 6 roku życia.

Kryteria naboru
Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy jak również spoza gminy.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego dostępny jest w danej placówce.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego
Rodzice dzieci uczęszczających do danego oddziału przedszkolnego składają na kolejny rok szkolny „Deklarację o kontynuowaniu przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym” w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia naboru .

Wzór deklaracji dostępny jest w danej placówce.

Terminy naboru do oddziału przedszkolnego ustala się od 15 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r.

Nabór do pierwszych klas szkół podstawowych i gimnazjów

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum przyjmuje się z urzędu dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów).

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej i gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria rekrutacji
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Terminy zgłoszeń do klasy pierwszych szkół podstawowych ustala się od 15 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 określa Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz gimnazjum dostępny jest w danej szkole.

Szczegółowe informacje na temat naboru oraz postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej placówce.Zapraszamy
 

Czytany 3046 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 02 styczeń 2017 20:44

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top