Pielęgnacja pomników przyrody

W 2013 roku zakończyła się realizacja zadania pod nazwą pielęgnacja pomników przyrody

na terenie gminy Wąbrzeźno, która objęła pomniki znajdujące się na terenach będących własnością Gminy Wąbrzeźno oraz na gruntach prywatnych. W 2015 roku przystąpiliśmy do II etapu tego zadania obejmują-cego pomniki przyrody zlokalizowane na gruntach leśnych. W ramach prac wykonano usunięcie posuszu, organizmów pasożytniczych, porządkowanie terenu wokół pomnika przyrody, uzupełnianie tablic informacyjnych oraz ustawienie tablic informacyjnych.

Celem przedsięwzięcia było zapewnienie ochrony istnieją-cych pomników przyrody poprzez dokonanie zabiegów mających na celu poprawienie ich zdrowotności. Ochrona bierna drzew pomnikowych jest bowiem ochroną niewystarczającą. Ze względu na zaawansowane starzenie się drzew oraz silniejsze niż w przypadku drzew młodszych oddziaływanie różnych czynników antropogenicznych niezbędne było prowadzenie w przypadku drzew pomnikowych ochrony aktywnej, która zapewniana jest przez prowadzenie rozmaitych prac zapobiegawczych i leczniczych. Prace dofinansowywane były ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu.  

Czytany 3388 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top