Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie informuje, że od 1 listopada 2015 roku nastąpi zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz wysokości otrzymywanych świadczeń.

Kryterium dochodowe na świadczenia rodzinne wynosi 674,00 zł na osobę, natomiast jeżeli w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł

Wysokość otrzymywanych świadczeń:
Zasiłek rodzinny:
89,00 zł – do ukończenia 5 roku życia;
118,00 zł – powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
129,00 zł – powyżej 18 roku życia;

Dodatki do zasiłku rodzinnego:
90,00 zł - Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
80,00 zł – Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia;
100,00 zł - Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia;
100,00 zł – Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;
105,00 zł – Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – internat;
63,00 zł - Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – dojazdy;
1000,00 zł – Dodatek z tytułu urodzenia dziecka;
400,00 zł –Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
185,00 zł – Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
250,00 zł - Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
Zasiłek pielęgnacyjny – 153,00 zł
Świadczenie pielęgnacyjne – 1200,00 zł
Specjalny zasiłek opiekuńczy – 520,00 zł (kryterium dochodowe 664,00 zł na osobę);
Zasiłek dla opiekunów – 520,00 zł
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 1000,00 zł (kryterium dochodowe 1.922,00 zł na osobę).  

Czytany 2754 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top