Wydrukuj tę stronę
Wyniki II otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w 2015 r.

W ramach ogłoszonego w dniu 04.08.2015 r. przez Wójta Gminy Wąbrzeźno otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wpłynęła 1 oferta.

Wniosek złożyło Stowarzyszenie ,,Szansa na Zdrowie” Golub-Dobrzyń.
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotację przyznano:

L.P.

Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość dotacji
 1

Stowarzyszenie ,,Szansa na Zdrowie” Golub-Dobrzyń ul. Równinna 5

Utworzenie i prowadzenie na terenie Gminy Wąbrzeźno Środowiskowego Domu Samopomocy Typu A,B,C w 2015 r. zgodnie z wymogami i standardami przewidzianymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 350 900,00 zł

     Razem  350 900,00 zł

 

Wójt Gminy Wąbrzeźno

(-) Władysław Łukasik

Czytany 1911 razy Ostatnio zmieniany środa, 04 styczeń 2017 19:40