Zmiany w nowym systemie gospodarki odpadami

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 5 marca 2013 r. wprowadziła możliwość różnicowania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wprowadzone zostały w Gminie Wąbrzeźno różne stawki w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym. Dla gospodarstwa domowego składającego się z jednej osoby ustalono opłatę w wysokości 15 zł w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz 30 zł za zbieranie odpadów w sposób nieselektywny. Dla gospodarstw domowych składających się z dwóch lub więcej osób opłata wynosi 58 zł, gdy odpady nie są segregowane oraz 29 zł, gdy odpady są segregowane. W związku z powyższym uległ zmianie wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

Co 6 miesięcy, w terminie wyznaczonym przez przedsiębiorstwo odbierające odpady będą organizowane tzw. wystawki. Właściciele i użytkownicy nieruchomości będą mieli możliwość pozbycia się nieodpłatnie zużytych mebli oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wystawione przed nieruchomości odpady zostaną zabrane i zagospodarowane przez przedsiębiorcę obsługującego teren Gminy Wąbrzeźno. Ponadto meble i odpady wielkogabarytowe, gruz budowlany powstały w wyniku drobnych prac remontowych z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, elementów metalowych, szkła, glazury oraz tekstylia i odzież będą mogły być przewożone do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i tam nieodpłatnie pozostawione.
Gmina Wąbrzeźno będzie świadczyć dodatkowe usługi na zbieranie i odbiór odpadów komunalnych oraz gruzu budowlanego zmieszanego z odpadami niebezpiecznymi (eternit, papa), elementami metalowymi, szkłem, glazurą. Na zamówienie właściciela lub użytkownika nieruchomości przedsiębiorca dostawi metalowy kontener, do którego będą zbierane w/w odpady i na żądanie będzie on opróżniany. Za dodatkowe usługi zamawiający będzie obciążony odrębną opłatą. 

Czytany 3051 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top