Wysokości stawek podatkowych w 2018 roku

W 2018 roku będą obowiązywały następujące stawki podatku:

- podatek od nieruchomości:

1) od budynków lub ich części

 1. mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,40 zł od 1m2 pow. użytkowej,
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
 5. od pozostałych budynków lub ich części – 7,30 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
 6. chlewni, stodół, obór - 0,12 zł - od 1 m2 pow. użytkowej.

2) od budowli 2% ich wartości
3) od gruntów

 1. od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,82 zł,
 2. od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,63zł od 1 ha powierzchni,
 3. od dróg – 0,05 zł od 1 m2 powierzchni,
 4. od gruntów pozostałych - 0,39 zł od 1 m2 powierzchni,
 5. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,04 zł od 1 m2 powierzchni.

 

- podatek od środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 600 zł,
 2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 719 zł,
 3. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 818 zł.

2) od samochodu ciężarowego o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.
3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 1. od 3,5 tony do 9 ton włącznie - 733 zł,
 2. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 839 zł.

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.
5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 600 zł.
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
7) od autobusów o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 1. mniejszej niż 22 miejsca - 600 zł,
 2. równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1.201 zł.

 

- podatek rolny:

cena żyta (cena GUS) 52,49 zł/dt. Wobec powyższego stawka podatku rolnego od dnia 1 stycznia 2018 roku wynosić będzie 131,23 zł dla gospodarstw rolnych oraz 262,45 zł dla użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego.

Pełna treść uchwał w powyższych sprawach znajduje się na stronie internetowej - zakładka sprawy do załatwienia, następnie Wydział Finansowy - podatki.

Czytany 253 razy Ostatnio zmieniany środa, 14 marzec 2018 07:51

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: 8uj4g63pcd

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria_Gmina_Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top