Informacja dla osób zajmujących się uprawą tytoniu oraz produkcją i zbywaniem surowca tytoniowego

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że w dniu 15 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. 2017 poz. 2216), na mocy której Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zobowiązany jest do monitorowania oraz nadzorowania krajowej uprawy tytoniu oraz produkcji i obrotu surowcem tytoniowym.

Producent surowca tytoniowego, który w dniu 15 grudnia 2017 r. uprawiał, produkował lub zbywał surowiec tytoniowy, zobowiązany jest w terminie 5 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 15 maja 2018 r. złożyć Wniosek o wpis do Rejestru producentów surowca tytoniowego, wraz z informacjami o powierzchni uprawy i zawartych umowach zbycia za 2017 r. na formularzach udostępnionych na stronie internetowej KOWR.

Jeśli producent nie posiada numeru EP (w ARiMR), to przed złożeniem do OT KOWR wniosku o wpis do rejestru producentów surowca tytoniowego powinien uzyskać wpis do ewidencji producentów (otrzymać nr EP).

Nowy producent rolny, który zamierza dopiero rozpocząć uprawę tytoniu, produkcję lub zbyt surowca tytoniowego składa wniosek o wpis do rejestru przed rozpoczęciem działalności, w każdym dowolnym momencie roku.

Szczegółowe informacje w zakresie obowiązków wynikających z ustawy dla producentów surowca tytoniowego oraz nabywców surowca tytoniowego, można uzyskać w Oddziale Terenowym KOWR w Bydgoszczy od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 osobiście bądź pod numerem telefonu 52 525 08 01. Formularze Wniosku o wpis do Rejestru producentów surowca tytoniowego oraz Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, jak również innych dokumentów składanych do KOWR dostępne są na stronie www.kowr.gov.pl w zakładce INTERWENCJA - TYTOŃ

Przeczytaj ulotkę (PDF)

Czytany 897 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: 8uj4g63pcd

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top