Wydrukuj tę stronę
Przebudowa drogi relacji Łopatki - Jarantowiczki - Jarantowice

W lipcu 2016 roku zakończono roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi relacji Łopatki - Jarantowiczki - Jarantowice”.


Przedsięwzięcie jest współfinansowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Koszt zadania wyniósł 1.317.030,00 zł, a wysokość dofinansowania zgodnie z umową Nr 11G/2016 z dnia 31 maja 2016 roku wynosi 658.515,00 zł. Celem przebudowy była poprawa stanu technicznego drogi na odcinku ok. 3 km polegająca na ułożeniu nawierzchni asfaltowej, wykonaniu poboczy utwardzonych tłuczniem kamiennym, budowie chodnika i zatoki autobusowej oraz zamontowaniu 12 lamp fotowoltaicznych.
Realizacja zadania przyczyniła się w znacznej mierze do wzrostu komfortu życia mieszkańców Jarantowic, Jarantowiczek i Łopatek oraz okolicznych miejscowości, a także do rozwoju funkcji rekreacyjno – wypoczynkowych tych miejscowości, co poprawiło dostępność dla turystów do okolicznych wysokiej klasy zabytków architektury i pomników przyrody (np. drewniany kościół z 1785 r. w Jarantowicach) i wpłynie pozytywnie na rozwój agroturystyki w gminie.
Przedsięwzięcie ma duże znaczenie dla gminy, ponieważ zapewni bezpośredni dostęp dla mieszkańców miejscowości Jarantowice i Jarantowiczki do Szkoły Podstawowej, fili biblioteki gminnej, oddziału przedszkolnego w Jarantowicach. Prężnie działa tam również Ochotnicza Straż Pożarna, dla której przebudowywana droga ułatwi bezpośredni dojazd do posesji znajdujących się przy tej drodze. Przebudowa drogi poprawiła dostępność komunikacyjną terenów przyległych oraz zwiększyła sprawność funkcjonowania i zintensyfikowała wymianę towarów i usług, poprzez zapewnienie bezpośredniego dostępu do działających na tym obszarze podmiotów gospodarczych. Realizacja inwestycji przyczyniła się również do wzrostu wartości gruntów położonych w sąsiedztwie wybudowanej drogi asfaltowej, stworzyła warunki dla nowych inwestorów, co może skutkować utworzeniem nowych miejsc pracy i wzrostem zatrudnienia na tym terenie.

Realizacja zadania ułatwi mieszkańcom dojazd do poszczególnych gospodarstw, dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Jarantowicach, dojazd młodzieży do szkół średnich w Wąbrzeźnie, dojazd do pracy okolicznym mieszkańcom, dojazd do urzędów administracji publicznej, do Urzędu Skarbowego, Regionalnego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Szpitala Powiatowego i Ośrodków Zdrowia w Wąbrzeźnie.

 

IMG 3755 IMG 3760 IMG 3772 IMG 3776
IMG 3779 IMG 3805 IMG 3813 IMG 3824
IMG 3836 IMG 3846    
Czytany 3189 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 05 grudzień 2016 10:21