Wydrukuj tę stronę
Formy Ochrony Środowiska

Ustawa o ochronie przyrody wyróżnia następujące formy ochrony przyrody:

  1. parki narodowe,
  2. rezerwaty przyrody,
  3. parki krajobrazowe,
  4. obszary chronionego krajobrazu,
  5. obszary Natura 2000,
  6. pomniki przyrody,
  7. stanowiska dokumentacyjne,
  8. użytki ekologiczne,
  9. zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,
  10. ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Każda z form spełnia inną rolę w polskim systemie ochrony przyrody i służy innym celom, dlatego charakteryzuje się odmiennym reżimem ochronnym oraz zakresem ograniczeń w użytkowaniu. Formy ochrony przyrody tworzą duży i zróżnicowany zespół środków pozwalających realizować ochronę przyrody, powstały w efekcie rozwoju naukowych podstaw ochrony przyrody i jej wieloletniej praktyki.

Zestawienie form ochrony przyrody w Gminie Ryńsk

Lp.  Nazwa formy ochrony
 Liczba obiektów
 1. Parki narodowe brak
 2. Rezerwaty przyrody 1
 3. Parki krajobrazowe brak
 4. Obszary chronionego krajobrazu 1
 5. Obszary Natura 2000 brak
 6. Pomniki przyrody 12
 7. Stanowiska dokumentacyjne brak
 8. Użytki ekologiczne 90
9.
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe brak

 

CENTRALNY REJESTR FORM OCHORNY PRZYRODY W POLSCE

 

Czytany 2562 razy Ostatnio zmieniany środa, 27 luty 2019 12:42