Wykaz inwestycji w 2014 roku

Dobiegają końca prace związane z realizacją inwestycji pod nazwą „Urządzenie centrum sportowego w Ryńsku”. Zadanie jest dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” w kwocie 214 tys. zł, wartość to ok. 400 tys. zł.


015Przedmiotem przedsięwzięcia jest wybudowanie boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do koszykówki, siatkówki oraz niewymiarowego do piłki ręcznej. Boisko wykonane zostanie w nawierzchni poliuretanowej i zostanie ogrodzone. Prace obejmują również wymianę nawierzchni dojść i chodników wokół boiska oraz wykonanie pasów zieleni.

 

 

 

011Wykonano modernizację drogi gminnej w Orzechówku i Orzechowie na odcinku 1736 m w technologii nawierzchni bitumicznej w ramach inwestycji pn.016

“Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzechówko-Orzechowo”. Zadanie na odcinku 800 m uzyskało dofinansowanie w kwocie 140 tys. zł ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł ok. 890 tys. zł. Modernizacja była wykonywana równolegle z przebudową drogi rozpoczynającą się w centrum Orzechowa.

W lipcu br. przeprowadzono modernizację drogi prowadzącej do zespołu pałacowo-dworskiego w Orzechowie. 010Modernizacja polegała na ułożeniu nawierzchni bitumicznej na istniejącej drodze o nawierzchni wykonanej z kostki brukowej wraz z urządzeniem poboczy i zjazdów. Modernizacja drogi była pierwszą inwestycją Gminy Wąbrzeźno przeprowadzoną przy wsparciu osoby prywatnej, która zapewniła m.in. dostarczenie materiału do jej przeprowadzenia. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami prywatnymi staje się coraz powszechniejsza, biorąc pod uwagę doświadczenia z pierwszego tego typu przedsięwzięcia w zakresie modernizacji drogi Gmina Wąbrzeźno jest otwarta na kolejne propozycje współpracy.

Trwają roboty związane z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu”. Zadanie jest dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w kwocie 284 tys. zł, wartość to ok. 820 tys. zł. W ramach projektu planuje się remont i modernizacja istniejącego układu technologicznego z instalacjami towarzyszącymi tj.:
- instalacji sprężonego powietrza i napowietrzania wody,
- istniejącego układu płukania filtrów,
- istniejącego sposobu odpowietrzania filtrów,
- istniejącego układu filtracji jednostopniowej na filtrację dwustopniową w oparciu o istniejące filtry i o dodatkowe jednostki filtracyjne,
- istniejącego układu sterowania pracą technologii uzdatniania.

013Zakończono prace związane z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą „Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Zieleniu”. Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007- 2013, Oś Priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, schemat 1: Efektywność energetyczna (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej) – Podmioty, które nie mogą ubiegać się o wsparcie w ramach Funduszu Wsparcia w kwocie 188 tys. zł. W ramach projektu wykonane zostały następujące prace termomodernizacyjne: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu i stropodachu, wymiana stolarki okiennej wraz z montażem nawiewników higrosterowanych i stolarki drzwiowej zewnętrznej, wymiana części pokrycia dachu na blachodachówkę. Technologia realizacji robót wymagała kompleksowego wykonania zadania w tym m.in. wykonanie tynków elewacyjnych, wymianę rynien i rur spustowych oraz wymianę instalacji odgromowej.

Trwają roboty budowlane związane z zadaniem inwestycyjnym pn. „Modernizacja infrastruktury turystycznej w miejscowości Przydwórz” współfinansowanym z funduszy Unii Europejskiej w ramach środka 4.1 „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”, osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Wartość dofinansowania to 444.250,00 złotych. Modernizacja obejmie między innymi urządzenie boiska do piłki plażowej, zmianę utwardzenia nawierzchni placu przy budynku plażowym, remont ścieżki z miejscem postojowym dla rowerów, montaż oświetlenia solarnego, zagospodarowanie skweru, wybudowanie wiaty grillowej oraz placu zabaw.
Zakończyły się prace związane z realizacją inwestycji pod nazwą „Budowa budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu”. Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 Wsparcie rozwoju turystyki, Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych w łącznej kwocie 417 tys. złotych. Przedmiotem przedsięwzięcia było wybudowanie budynku, w którym znajduje się 5 dwuosobowych pokoi noclegowych z łazienkami, recepcja, sala konferencyjna wraz z zapleczem sanitarnym i gospodarczym.

007 009 008 005
017
Czytany 1722 razy Ostatnio zmieniany środa, 19 lipiec 2017 07:06

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top