Wydrukuj tę stronę
PONOWNA OFERTA PRACY - Psycholog

Loga UE

Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, w ramach realizacji projektu „Kluby Seniora w Gminie Ryńsk”, umowa nr UM_WR.433.1.032.2021 poszukuje psychologa do realizacji usług:

  • warsztaty psychologiczne (treningi/doradztwo indywidualne w Klubach Seniora) - średnio 1 raz w miesiącu po 2 godzin w każdym z 4 Klubów Seniora w miejscowościach: Czystochleb, Myśliwiec, Nielub, Orzechówko, łącznie 136 godzin w okresie od VI.2021 do X.2022,
  • indywidualna diagnoza uczestników - dla 72 uczestników projektu (osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) z uwzględnieniem otoczenia (1,5 godz./ uczestnika) z 4 Klubów Seniora w miejscowościach: Czystochleb, Myśliwiec, Nielub, Orzechówko, łącznie 108 godzin w okresie VI.2021 do X.2022,
  • doradztwo i wsparcie indywidualne skierowane do opiekunów faktycznych - w wymiarze 8 h/m-c przez 17 m-c, łącznie 136 godzin w okresie VI.2021 do X.2022.

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.

W ramach projektu wsparcie zaplanowane jest dla 72 uczestniczek/uczestników projektu – osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkujących na terenie Gminy Ryńsk oraz ich otoczenia, opiekunów faktycznych.

Wymagania:

  • psycholog z wykształceniem wyższym,
  • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe,
  • doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi.

Szczegóły oferty w załącznikach:

Projekt realizowany jest w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2.Rozwój usług społecznych.

Czytany 236 razy