Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”

Gmina Ryńsk ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”.

Nabór wniosków trwa od 4 czerwca 2024 r. do 18 czerwca 2024 r.

Kto może skorzystać?

Beneficjentem końcowym Programu jest:

 1. osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego lub najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasoby gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy,
 2. wspólnota mieszkaniowa obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych; wspólnota mieszkaniowa obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Co objęte jest dofinansowaniem?

Dofinansowaniem objęte będą przedsięwzięcia polegające na demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, tj.:

 1. pompa ciepła powietrze / woda;
 2. pompa ciepła powietrze /powietrze;
 3. kocioł gazowy kondensacyjny;
 4. kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie;
 5. kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie;
 6. ogrzewanie elektryczne;
 7. podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania Programu (w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku).

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 1. demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub c.w.u. w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
 2. zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 3. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 4. dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Poziomy i wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania dla beneficjentów końcowych – osób fizycznych uzależniona jest od dochodów beneficjenta końcowego lub beneficjenta końcowego i osób w jego gospodarstwie domowym.

 1. Podstawowy poziom dofinansowania
  Roczny dochód (podstawa obliczenia podatku) wnioskodawcy – nie więcej niż 135 000,00 zł.
 2. Podwyższony poziom dofinansowania
  Miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym:
  • w gospodarstwie wieloosobowym – nie więcej niż 1 894,00 zł na osobę;
  • w gospodarstwie jednoosobowym – nie więcej niż 2 651,00 zł na osobę;

   W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – przychód roczny nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 3. Najwyższy poziom dofinansowania
  Miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym:
  • w gospodarstwie wieloosobowym – nie więcej niż 1 090,00 zł na osobę;
  • w gospodarstwie jednoosobowym – nie więcej niż 1 526,00 zł na osobę;

   W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – przychód roczny nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Okres realizacji przedsięwzięcia

W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Ryńsk.

Zakończenie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń i nastąpi nie później niż 16 września 2024 r.

Czytany 80 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 03 czerwiec 2024 11:40
Więcej w tej kategorii: « Punkt Konsultacyjno-Informacyjny

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top