piątek, 01 marzec 2019 00:00

Pomniki przyrody

Napisane przez
L.p. Nazwa Obwód [cm] Wys. [m] Gmina Obręb ewidencyjny
Data utworzenia Obowiązująca podstawa prawna
Opis Ochrona w zakresie prawa miedzyna-rodowego
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12
1. Cis pospolity
96-150 7,5 Ryńsk Ryńsk 31.12.1959 Dz.Urz. W.R.N. w Bydgoszczy Nr 12 poz. 92 z 1960 r. "Cis Mikołaja z Ryńska" brak
2. Buk pospolity
356 i 361 35 Ryńsk Cymbark 25.10.1977 Zarządzenie Nr 44/77 Wojewody Toruńskiego Skupienie 2 sztuk
brak
3. Lipa drobnolistna
465 28 Ryńsk Trzciano 22.12.1978 Zarządzenie Nr 52/78 Wojewody Toruńskiego   brak
4. Dąb szypułkowy 350-540 30-35 Ryńsk Ryńsk 29.12.1980 Zarządzenie Nr 46/80 Wojewody Toruńskiego Skupienie 4 sztuk
brak
5. Dąb szypułkowy 435 i 340
30 Ryńsk Łabędź 31.12.1983 Zarządzenie Nr 66/83 Wojewody Toruńskiego Skupienie 2 sztuk
brak
6. Głaz narzutowy 1070
1,1 Ryńsk Łabędź 1986   brak
7. Jodła pospolita
150-190
30 Ryńsk Cymbark 27.12.1993 Rozporządzenie Nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody Skupienie 5 sztuk
brak
8. Jodła pospolita 190
30 Ryńsk Cymbark 27.12.1993 Rozporządzenie Nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody brak
9. Kasztanowiec zwyczajny 210
13 Ryńsk Węgorzyn 27.12.1993 Rozporządzenie Nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody Drzewo po rozłamaniu
brak
10. Dąb szypułkowy 330
25 Ryńsk Myśliwiec 27.12.1993 Rozporządzenie Nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody Drzewo obumarłe
brak
11. Dąb szypułkowy, kasztanowiec zwyczajny
320-360
30-35 Ryńsk Ryńsk 27.12.1993 Rozporządzenie Nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody Skupienie 4 dębów i 1 kasztanowca brak
12. Dąb szypułkowy 374
25 Ryńsk Cymbark 09.11.1998 Rozporządzenie Nr 33/98 Wojewody Toruńskiego z dnia 9 listopada 1998 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody brak

 

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na terenie Gminy Ryńsk można odnaleźć wiele obiektów o takim charakterze, jednak na ich tle wyróżnia się legendarny cis, który wedle podań został zasadzony przez Mikołaja z Ryńska w 1397 r. dla upamiętnienia założenia Towarzystwa Jaszczurczego. W rzeczywistości ma on ok. 500 lat, co i tak czyni go jednym z najstarszych cisów w Polsce. Tą formą ochrony środowiska objęte są najczęściej buki, jodły oraz dęby często występujące w skupieniach po kilka sztuk. Pod ochroną są także pojedyncze pomniki, takie jak: kasztanowiec czy lipa drobnolistna oraz jeden pomnik przyrody nieożywionej - głaz narzutowy.

W roku 2013 i 2015 na pomnikach przyrody przeprowadzono prace pielęgnacyjne mające na celu zapewnienie ich dalszej ochrony. Ze względu na zaawansowane starzenie się drzew oraz silniejsze niż w przypadku drzew młodszych oddziaływanie różnych czynników antropogenicznych niezbędne było prowadzenie w przypadku drzew pomnikowych ochrony aktywnej, która zapewniana jest przez prowadzenie rozmaitych prac zapobiegawczych i leczniczych. Prace dofinansowywane były ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu.

"Cis Mikołaja z Ryńska"02030405Głaz narzutowy w Łabędziu0708

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przedstawia Listę Odmian Zalecanych do uprawy w województwie kujawsko-pomorskim w 2019 r.

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

krus

 

Z dniem 1 marca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

 

 

krus

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 01 marca 2019 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

 

 

krus

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2019 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2019 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 102,86%, nie mniej niż o kwotę 70 zł.

 

 

Strona 6 z 56

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: 8uj4g63pcd

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top