poniedziałek, 30 styczeń 2023 00:00

Zapytaj eksperta o PIT z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2022 rok. Deklaracje trafią do osób, które w ubiegłym roku choć raz pobrały świadczenie z ZUS np. emeryturę, rentę, zasiłek lub inne opodatkowane świadczenie.

Złożenie PIT-2 pozwala zmniejszyć zaliczki na podatek o 300 zł miesięcznie. To wyższa pensja każdego miesiąca. Formularz PIT-2 składa się zazwyczaj tylko raz. Mogą złożyć go nie tylko etatowcy, ale też m.in. zleceniobiorcy, wykonawcy dzieł i osoby na kontraktach. Nowe przepisy pozwalają na stosowanie kwoty wolnej w zaliczkach nawet u trzech płatników jednocześnie. Rozwiązanie szczególnie opłaca się zleceniobiorcom i osobom na wielu etatach.

piątek, 27 styczeń 2023 12:00

Nie każdy od razu przechodzi na emeryturę

Choć emerytów z roku na rok przybywa, to seniorzy coraz częściej odkładają moment przejścia na emeryturę. Jeszcze w 2017 roku około 83 proc. osób zaraz po osiągnięciu wieku emerytalnego kończyło swoją aktywność zawodową i przechodziło na świadczenie. Teraz jest to około 61-62 proc.

piątek, 27 styczeń 2023 00:00

IV Konkurs na rymowankę już ogłoszony!

Napisane przez

krus

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci rolników do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

 

 

piątek, 27 styczeń 2023 00:00

W Polsce pracuje coraz więcej cudzoziemców

W Polsce jest coraz więcej legalnie pracujących cudzoziemców. Na koniec listopada 2022 r. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w ZUS było zgłoszonych 1 mln 67 tys. obcokrajowców. To wzrost o ponad 55 tys. w stosunku do czerwca. Najwięcej jest u nas obywateli Ukrainy, Białorusi i Gruzji.

Wszystkich rolników zainteresowanych odbiorem odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety.

czwartek, 26 styczeń 2023 00:00

Pakiet SLIM VAT 3 przyjęty przez rząd

SLIM VAT 3 to kolejny pakiet rozwiązań mający na celu ułatwienie w rozliczaniu podatku od towarów i usług. Pakiet realizuje wiele postulatów zgłaszanych Ministerstwu Finansów przez przedsiębiorców. Proponuje się m.in. prostsze fakturowanie, zmniejszenie formalności oraz poprawę płynności finansowej firm.

Loga UE

 

Projekt pn. Rewitalizacja sołectwa Ryńsk – „Remont i wyposażenie świetlicy wraz z przebudową drogi do świetlicy” jest współfinansowany w ramach Działania RPKP.07.01.00. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość: ok. 1 200 000,00 zł

Łączne dofinansowanie: 671 130,28 zł

Remont i wyposażenie świetlicy

Umowa z Wykonawcą na kwotę: 998 000,00 zł

Głównym celem jest odpowiednie przystosowanie infrastruktury do prowadzenia działań zwalczających problemy społeczne.

Problemem społecznym zdiagnozowanym w sołectwie Ryńsk jest wysokie bezrobocie (udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym wynosi 9,12%, przy średniej dla gminy wynoszącej 8,50%). Aby zniwelować ten problem konieczne było podjęcie szeregu działań z zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej typu: doradztwo zawodowe, treningi podnoszenia kompetencji i umiejętności społecznych, spotkania aktywizacyjno-integracyjne. Powyższe działania były kierowane do osób bezrobotnych w ramach projektu pn. „Aktywni zawodowo mieszkańcy Gminy Ryńsk”.

Innym ze zdiagnozowanych problemów społecznych jest wysoki stopień uzależnienia od świadczeń pomocy społecznej (udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem dla sołectwa wynosi 16,45%, zaś dla gminy 12,78%). Zrealizowano działania kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach planowanego projektu pn. „Cykl zajęć integracyjno-aktywizacyjnych dla osób wykluczonych społecznie”. Aby w/w działania mogły być realizowane niezbędne było przystosowanie na ten cel świetlicy w Ryńsku poprzez remont i wyposażenie świetlicy wraz z przebudową dróg do świetlicy.
Realizacja projektu infrastrukturalnego jest rozwiązaniem problemu występowania złego stanu infrastruktury społecznej i technicznej.

W zakresie zadania zostały wykonane następujące roboty budowlane:

 • Malowanie ścian i sufitów pomieszczeń świetlicy
 • Malowanie balustrad schodowych
 • Wymiana opraw oświetleniowych wewnętrznych wraz z montażem nowych opraw awaryjnych
 • Wykonanie prac glazurniczych
 • Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej
 • Wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej dachu
 • Wykonanie obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych
 • Przemurowanie kominów ponad pokryciem dachu
 • Wymiana instalacji odgromowej całego budynku
 • Malowanie elewacji całego budynku
 • Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego
 • Montaż klimatyzatorów w ilości 4 szt.
 • Biały montaż - umywalki, wc kompakt
 • Montaż wyposażenia higieniczno-sanitarnego
 • Wykonanie utwardzeń z kostki betonowej
 • Dostawa i montaż urządzeń gastronomicznych w tym kuchenki gazowo-elektryczne, witryny chłodnicze, zmywarko-wyparzarka, okapy kuchenne, stół gastronomiczny
 • Dostawa i montaż mebli kuchennych
 • Dostawa i montaż wyposażenia sali w stoły oraz krzesła
 • Dobudowa dźwigu osobowego z napędem hydraulicznym do budynku świetlicy wraz z robotami elektrycznymi oraz odbiorami UDT.

Przebudowa dróg

Umowa z Wykonawcą na kwotę: 138 854,63 zł zł

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej nr 070389C (ul. Strażacka) o długości 0,15 km.

Przebudowa drogi była niezbędna z uwagi na fakt, że jej aktualny stan techniczny był zły.

Nawierzchnia była stara, zużyta i przez wzgląd na zły stan nie stanowiła ułatwienia dla użytkowników, w tym dla niepełnosprawnych. Dlatego też, niezbędne było polepszenie stanu infrastruktury drogowej, a co za tym idzie bezpieczeństwa na drodze, która prowadzi do świetlicy, w której przewidziano zajęcia dla mieszkańców. Jest to element niezwykle ważny i konieczny. Przebudowa drogi służyć ma bezpieczeństwu i zapewni odpowiedni dostęp do świetlicy, która jest ośrodkiem ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarze objętym LSR. Dobry stan drogi służyć będzie optymalizacji dostępu do świetlicy.

Działania zaplanowane w projekcie służyć będą dobru użytkowników świetlicy w Ryńsku. To właśnie tutaj odbywać się będą zajęcia, które przyczynią się do aktywizacji społeczeństwa, w tym w szczególności do likwidacji problemów zauważalnych na terenie sołectwa Ryńsk.

Mając na uwadze pełen komfort lokalnej społeczności, w tym przede wszystkim dzieci i młodzieży zaplanowano i zrealizowano niniejszy projekt.

 

Remont i wyposażenie świetlicy w Ryńsku wraz z przebudową drogi do świetlicy 1Remont i wyposażenie świetlicy w Ryńsku wraz z przebudową drogi do świetlicy 2Remont i wyposażenie świetlicy w Ryńsku wraz z przebudową drogi do świetlicy 9Remont i wyposażenie świetlicy w Ryńsku wraz z przebudową drogi do świetlicy 3Remont i wyposażenie świetlicy w Ryńsku wraz z przebudową drogi do świetlicy 4Remont i wyposażenie świetlicy w Ryńsku wraz z przebudową drogi do świetlicy 10Remont i wyposażenie świetlicy w Ryńsku wraz z przebudową drogi do świetlicy 5Remont i wyposażenie świetlicy w Ryńsku wraz z przebudową drogi do świetlicy 6Remont i wyposażenie świetlicy w Ryńsku wraz z przebudową drogi do świetlicy 7Remont i wyposażenie świetlicy w Ryńsku wraz z przebudową drogi do świetlicy 8Remont i wyposażenie świetlicy w Ryńsku wraz z przebudową drogi do świetlicy 11

Prowadzona przez ZUS szeroka akcja informacyjna skierowana do płatników składek, którzy nie posiadają jeszcze profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, przyniosła rezultaty. Pozostało już tylko 4,4 tys. płatników składek z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy muszą aktywować konto na PUE ZUS. Dane do logowania mogą uzyskać także w najbliższą sobotę, 28 stycznia.

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Strona 7 z 160

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top