poniedziałek, 21 listopad 2016 00:00

Ochotnicza Straż Pożarna w Małych Radowiskach

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

gierszewskiGeneza powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Małych Radowiskach sięga końca XIX wieku. Już wówczas była to prężnie działająca w środowisku jednostka wyposażona w sikawkę konną produkcji niemieckiej, którą garażowano w małej murowanej remizie.

W latach 30 – tych organizacja liczyła 30 członków i szczyciła się własną orkiestrą. Członkami tej orkiestry byli druhowie: Franciszek, Julian i Leon Śmigielscy oraz perkusista Anastazy Jastrzębski.

Orkiestra grała na zabawach, wieczorkach towarzyskich i wszelkiego rodzaju lokalnych uroczystościach. Brała też udział w pochodach związanych ze świętami państwowymi. Wszyscy członkowie OSP posiadali eleganckie mundury wyjściowe. Członkowie straży odbywali regularnie obowiązkowe cotygodniowe ćwiczenia. Druhowie dzielili się wówczas na dwie grupy, starsi, doświadczeni strażacy zajmowali się musztrą, młodszych angażowano do obsługi sikawki konnej.

Wieloletnim i zasłużonym komendantem OSP w latach międzywojennych był Stanisław Wilamowski. W 1945 r został on aresztowany przez wojska sowieckie i zaginął bez śladu.
Po drugiej wojnie światowej komendantem i skarbnikiem OSP był druh Jan Piotrowski. Następnie funkcje te pełnili druhowie: Jan Szaruga, Ludwik Junatowski i Stanisław Gierszewski. W latach 1945 – 1953 OSP w Małych Radowiskach liczyła 15 członków i dysponowała jedną sikawką konną. W 1953r. wybudowano własnymi siłami nową remizę.
Od 1954r. prezesem Zarządu OSP został wybrany Stanisław Bukowski a komendantem Ludwik Junatowski. Wkrótce jednostkę doposażono w motopompę. Przetrzymywano ją w prywatnym budynku, gdyż nie mieściła się wraz z sikawką w skromnej remizie.
Latem 1955 roku w Małych Radowiskach wyremontowano i urządzono salę, wydzierżawianą dla potrzeb OSP od Ob. Katarzyny Wilamowskiej. Odtąd stała się ona świetlicą wiejską, w której odbywały się wszystkie lokalne uroczystości, zebrania, zabawy i wieczorki towarzyskie.
Lata 1956 – 1959 były okresem bardzo korzystnym dla całego środowiska i przyniosły mieszkańcom Małych Radowisk upragnioną elektryfikację. W 1958 r. światło elektryczne istniało w 18 gospodarstwach rolniczych oraz w miejscowej szkole.
Do 1963 roku prezesem OSP był nadal Stanisław Bukowski, po nim na to stanowisko wybrano Józefa Wilamowskiego. Funkcje naczelników OSP pełnili kolejno: Ludwik Junatowski, Jan Wiśniewski, Zbigniew Licau, Romuald Lawrenc i Stanisław Tomkiewicz.
Jednostkę sukcesywnie wzbogacano w niezbędny sprzęt i wyposażenie, m.in. otrzymano nową prądownicę uniwersalną, pływak kosza węża ssącego, 5 odcinków węży tłocznych, klucze, zapasowe pierścienie, syrenę ręczną oraz paliwo. W 1964r. został oddany do użytku pierwszy 800 metrowy odcinek szosy Zieleń – Male Radowiska. Tegoż samego roku Zarząd Okręgu Związku OSP w Bydgoszczy przekazał tutejszej OSP 8 nowych mundurów strażackich.
W grudniu 1964r.odbyło się Walne Zebranie OSP z udziałem naczelnika Rejonu Władysława Bożka, na którym wybrano nowe władze. Prezesem OSP został ponownie Stanisław Bukowski a naczelnikiem Romuald Lawrenc. Obydwaj wymienieni funkcje te pełnili aż do 1973r.
W 1965 r. jednostce OSP przydzielono elektryczną syrenę alarmową, którą zamontowano na zlewni mleka. Wkrótce też dla potrzeb wsi założono w szkole telefon, dostępny dla mieszkańców w godzinach od 8 00 – 15 00 . W następnym roku Komenda Powiatowa Straży Pożarniczej w Wąbrzeźnie przekazała tutejszej OSP 9 hełmów strażackich.
OSP w Małych Radowiskach wyróżniano częstokroć listami pochwalnymi i dyplomami, drużyna zajmowała też czołowe miejsca w rejonowych i powiatowych zawodach pożarniczych.
W 1970 r przy OSP powstała 21 osobowa drużyna młodzieżowa. Jej działalność trwała jednak tylko ok. 2 lat. W roku 1974 wybrano nowy 8 osobowy Zarząd OSP, z prezesem Stanisławem Gierszewskim na czele, który pełnił swoją funkcję przez wiele następnych kadencji.
Pod koniec lat 70 – tych OSP wzbogaciła się również o drugą motopompę, która przyczyniła się później do skutecznego gaszenia wielu groźnych pożarów.
Oprócz akcji gaśniczych do rutynowych działań strażaków należały wiosenne i jesienne kontrole przeciwpożarowe prowadzone we wszystkich gospodarstwach i zabudowaniach. Prowadziły je równocześnie trzy zespoły, każdy w swoim rejonie.
Ważnym wydarzeniem lat następnych był remont kapitalny remizy, dokonany w 1983r. częściowo czynem społecznym, rozbudowa wodociągu wiejskiego w 1986r., wreszcie budowa nowej remizy strażackiej w 1988r.
Od 1993r. OSP w Małych Radowiskach posiada własny statut, wpisany w rejestrze stowarzyszeń w I Wydziale Cywilnym Sądu Wojewódzkiego w Toruniu.
26 lipca 1996r.zmarł Stanisław Gierszewski - zasłużony wieloletni prezes OSP.
Jednostka nadal rozwija się i aktywnie pracuje w środowisku. Aktualnie Prezesem OSP jest druh Mateusz Szczutowski a naczelnikiem Piotr Szaruga.

 

Czytany 24823 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 28 listopad 2016 09:32

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top