piątek, 24 marzec 2017 09:18

Spotkania konsultacyjne

Informujemy, iż trwają prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Ryńsk na lata 2017-2023, który jest dokumentem pozwalającym określić priorytetowe działania w zakresie rewitalizacji obszarów problemowych na terenie gminy. W dniu 29 marca 2017 roku zapraszamy do miejscowości Czystochleb (godz. 1700) i Ryńsk (godz. 1900) na spotkania konsultacyjne z mieszkańcami gminy, przedsiębiorcami, oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych. Na spotkaniach zdefiniujemy na czym polega rewitalizacja i w jakim celu przygotowywany jest Lokalny Program Rewitalizacji, które obszary naszej Gminy wymagają szczególnego zainteresowania, jakie przedsięwzięcia powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności oraz kto będzie realizował Program Rewitalizacji. Kolejne spotkanie konsultacyjne odbędzie się 27 lipca 2017 r. w Zieleniu (godz. 1700).

Celem spotkań jest prezentacja wstępnej diagnozy, zebranie uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru koncentracji działań rewitalizacyjnych.

Państwa opinie, jako cenne i ważne źródło informacji na temat konkretnych potrzeb mieszkańców gminy, zostaną wykorzystane przy opracowywaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji w zakresie jego celów i priorytetów.

Program spotkań konsultacyjnych

czwartek, 28 grudzień 2017 00:00

Afrykański pomór świń

czwartek, 28 grudzień 2017 00:00

Jak ubiegać się o zasiłek chorobowy

krusKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że zasiłki chorobowe w podstawowym okresie zasiłkowym (nie dłużej niż przez 180 dni) przyznawane są na podstawie zaświadczeń lekarskich wystawianych w formie elektronicznej (e – ZLA) lub papierowej (na formularzu ZUS – ZLA).

krusKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że rolnik, który do dnia 31 grudnia 2017 r. ukończy wiek 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna), będzie posiadać co najmniej 30 letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, może złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę rolniczą.

W roku 2017 kontynuowaliśmy udzielanie dofinasowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Ryńsk. Wysokość dofinansowania wynosiła 2000,00 zł dla budynków jednorodzinnych na zakup fabrycznie nowego urządzenia . W bieżącym roku z przedmiotowego  dofinansowania pomimo niekorzystnych warunków pogodowych skorzystało 45 właścicieli nieruchomości. W roku 2018 przewidujemy kontynuowanie projektu, a środki zarezerwowane w budżecie pozwolą na zrealizowanie 50 kolejnych urządzeń dla domów naszych mieszkańców.

krusKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1747) począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

Strona 9 z 79

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: 8uj4g63pcd

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top