poniedziałek, 21 listopad 2016 00:00

Ochotnicza Straż Pożarna w Jarantowicach

jaran01Ochotnicza Straż Pożarna w Jarantowicach powstała pod zaborem pruskim w roku 1889. Pobudowano wówczas drewnianą remizę, która stała na miejscu obecnego sklepu spożywczego. Podstawowym wyposażeniem strażaków była pierwotnie tzw. sikawko – pompa, używano jej do gaszenia pożarów. Pompa była ręczna z niewielką ilością parcianych węży. Całość usytuowana na drewnianym wozie, z drewnianymi kołami, ciągniona była konnym zaprzęgiem.

poniedziałek, 21 listopad 2016 00:00

Ochotnicza Straż Pożarna w Ryńsku

rynskOSP w Ryńsku jest jedną z najstarszych jednostek strażackich funkcjonujących w Gminie Ryńsk.Powstała w 1924 r., a inicjatorami jej utworzenia byli: Józef Rakoca, Roman Kasprzykowski, Franciszek Wala, Piotr Cielica oraz Wincenty Pawłowski. Oni też stanowili zarząd nowo powstałej organizacji. Pierwszym komendantem OSP wybrany został Józef Kiński.

poniedziałek, 21 listopad 2016 00:00

Ochotnicza Straż Pożarna w Pływaczewie

Ochotnicza Straż Pożarna w Pływaczewie powstała w listopadzie 1927r. Założycielami jej byli:
Władysław Klimek – prezes do 1939 r.,
Leon Kowalski – naczelnik do 1934 r.,
Wacław Kowalski – skarbnik do 1934 r.,
Władysław Melkowski – gospodarczy,
Stanisław Szyjkowski– członek zarządu.

plywaczewoStraż liczyła wówczas 20 członków. Jednostka należała do Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wąbrzeźnie, który prowadził regulaminowe szkolenia wszystkich ówczesnych członków straży.

poniedziałek, 21 listopad 2016 00:00

Ochotnicza Straż Pożarna w Małych Radowiskach

gierszewskiGeneza powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Małych Radowiskach sięga końca XIX wieku. Już wówczas była to prężnie działająca w środowisku jednostka wyposażona w sikawkę konną produkcji niemieckiej, którą garażowano w małej murowanej remizie.

W latach 30 – tych organizacja liczyła 30 członków i szczyciła się własną orkiestrą. Członkami tej orkiestry byli druhowie: Franciszek, Julian i Leon Śmigielscy oraz perkusista Anastazy Jastrzębski.

poniedziałek, 21 listopad 2016 00:00

OSP w Gminie Ryńsk

001Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych są stowarzyszeniami funkcjonującymi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 ze zm.) a także w oparciu o uchwalony statut.

poniedziałek, 21 listopad 2016 00:00

Stowarzyszenie Nasza Gmina

W dniu 28.09.2004 r. Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie Stowarzyszenia "Nasza Gmina" do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń. Mocą tej decyzji powołana do życia organizacja pozarządowa uzyskała osobowość prawną.
Na kolejnym zebraniu członków Stowarzyszenia, które odbyło się 26 października 2004 r. wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną. W skład Zarządu Stowarzyszenia weszli:

Elżbieta Trzepałkowska - Prezes,
Krystyna Przybyło - Wiceprezes,
Zenon Wilczynski - Sekretarz,
Anna Zubrzycka - Skarbnik, 
Halina Golba - Członek Zarządu
.

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top