wtorek, 09 styczeń 2024 00:00

Rozliczenie podatku dochodowego za rok 2023

krus

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego obliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych emerytur i rent oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających.

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął już przekazywanie elektronicznie informacji o stanie rozliczeń za 2023 rok. Trafi ona do ponad 3,3 mln płatników składek, w regionie do niemal 155 tys.

wtorek, 09 styczeń 2024 00:00

Zmiany w emeryturach pomostowych

1 stycznia 2024 r. zmieniły się przepisy dotyczące emerytur pomostowych. Dzięki nowelizacji ustawy, ze świadczenia będą mogły skorzystać osoby, które po raz pierwszy podjęły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 r. Wcześniej regulacje prawne nie przewidywały takiej możliwości.

Wójt Gminy Ryńsk ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Referent Wydziału Organizacyjnego. Więcej informacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ryńsk.

 

poniedziałek, 04 grudzień 2023 00:00

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

Wójt Gminy Ryńsk na podstawie art. 39 Ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu na lata 2024 – 2027 pn. „Dzienny Dom Pomocy w Myśliwcu” realizowanego w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne, Schemat: Rozwój usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia dziennego.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów (PDF)

Karta zgłoszenia partnera (DOCX)

Ogłoszenie o wyborze partnera (PDF)

Przypominamy, że teren województwa kujawsko-pomorskiego uznano za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej - wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Strona 30 z 358

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top