piątek, 06 październik 2023 01:00

ZUS zaprasza na dyżury telefoniczne i szkolenie

Aplikacja mobilna mZUS dla lekarzy to temat jednego z wielu dyżurów telefonicznych organizowanych przez ZUS w październiku. Dyżur przeznaczony jest dla lekarzy oraz asystentów medycznych upoważnionych przez lekarzy do wystawiania zwolnień lekarskich w ich imieniu. Dzwonić można 9 października w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 303 06 19 oraz 11 października w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 389 40 24 - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

W I półroczu 2023 roku ponad 51 tys. podmiotów zgłosiło do ZUS-u umowy o dzieło. Przekazano 610,4 tys. formularzy RUD, na których zgłoszono 850,7 tys. umów o dzieło. W województwie kujawsko-pomorskim w przeliczeniu na 10 tys. płatników składek złożono 1213 formularzy RUD, które dotyczyły 1281 umów o dzieło. Zgłosiło je 218 na 10 tys. aktywnych płatników z regionu.

Rodzice i opiekunowie złożyli już 4,8 mln wniosków o świadczenie 500 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpoczął się w czerwcu. ZUS na bieżąco przekazuje pieniądze na wskazane przez wnioskujących konta bankowe.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Projekt Programu współpracy Gminy Ryńsk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 r.

Ostatnio zmieniany środa, 04 październik 2023 06:30

Projekt Programu współpracy Gminy Ryńsk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 r.

środa, 04 październik 2023 00:00

ZUS pomaga zadłużonym przedsiębiorcom

Przedsiębiorcy, którzy borykają się z utratą płynności finansowej, mogą wystąpić do ZUS-u o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty. Zawarcie ugody z ZUS niesie wiele korzyści, dzięki którym płatnik składek zyskuje czas na wyjście z trudnej sytuacji.

wtorek, 03 październik 2023 00:00

Uwaga! Możliwe zakłócenia w dostawie wody!

Zarząd Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie zawiadamia, że w dniu 04.10.2023 r., z uwagi na planowane usuwanie awarii, mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody. Możliwe chwilowe spadki ciśnienia oraz pogorszenie się jakości wody.

Za utrudnienia Zakład przeprasza wszystkich odbiorców wody.

Uprzejmie informuję, w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r., o obwodach głosowania i siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych.

W ramach „Dobrego Startu” wypłacono już ponad 1,3 mld zł, w województwie kujawsko-pomorskim ponad 70 mln zł. Na wnioski 300 plus ZUS czeka tylko do 30 listopada. Złożenie wniosku po tej dacie będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

Do 20 października szkoły ponadpodstawowe mogą zgłaszać uczniów do olimpiady ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Na zwycięzców czekają nie tylko nagrody rzeczowe, ale i również indeksy na studia oraz dodatkowe punkty w rekrutacji na wiele uczelni wyższych.

Strona 9 z 186

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top