We wtorek 7 marca br. w świetlicy wiejskiej w Czystochlebiu miało miejsce uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Organizatorem było Koło Gospodyń Wiejskich z Czytochlebia.

poniedziałek, 18 lipiec 2022 15:00

Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu

Napisane przez

Loga UE PROW LGD

W dniu dzisiejszym tj. 18 lipca 2022 roku przedstawiciele Gminy Ryńsk podpisali umowę nr 01353-6935-UM0212096/21 WS-I-L.052.8.258.2109.2021 o dofinansowanie operacji polegającej na urządzeniu Centrum Rekreacji w Czystochlebiu. Centrum Rekreacji składa się z boiska do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i piłkochwytów, placu zabaw wraz z ogrodzeniem panelowym oraz chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, małej architektury i trawników.

Wartość projektu przekracza 500 tyś. złotych.
Wartość dofinansowania: 245 493 złotych.

Operacja pn. „Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu” mająca na celu Rozwój infrastruktury do potrzeb rekreacji i turystyki poprzez urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", podziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu - tablica informacyjna

 

Aktualizacja: 3.11.2022 r.

Zakończono realizację operacji pn. „Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu”.

Okres realizacji: od dnia 26.08.2022 r. do dnia 26.10.2022 r.

W ramach operacji wybudowano boisko o nawierzchni syntetycznej oraz urządzono plac zabaw wraz z ogrodzeniem na części działki nr 146/4 w Czystochlebiu, gmina Ryńsk.

Inwestycja polegała na:

  • budowie boiska wielofunkcyjnego (boiska do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej),
  • budowie piłkochwytów wys. 5,0 m,
  • budowie placu zabaw o nawierzchni piaszczystej (piasek płukany o frakcji uziarnienia do 2,0 mm (bez cząstek pyłowych i iłowych), grubości 20 cm,
  • budowie ogrodzenia (panelowego w kolorze brązowym z cokołem prefabrykowanym) placu zabaw wys. 1,50 m,
  • budowie chodnika szer. od 3,0 m do 4,5 m,
  • montażu urządzeń małej architektury,
  • niwelacji terenu, wykonanie rowów, skarp, przemieszczenia mas ziemnych,
  • wykonaniu trawników.

Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 1Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 2Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 3Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 4Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 5Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 6Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 7Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 8Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 9Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 10Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 11Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 12Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 13Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 14Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 15

Dzięki nowej usłudze w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) podatnicy mogą przeglądać złożone deklaracje elektroniczne, pobierać je i drukować.W e-US zostały też udostępnione deklaracje złożone w formie papierowej wprowadzone do systemu.

wtorek, 07 marzec 2023 00:00

Planowane wyłączenie prądu - Łabedź

Energa-Operator informuje, że w następującym dniu nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców zamieszkałych pod poniższymi adresami:

poniedziałek, 06 marzec 2023 00:00

1,5 % podatku dla OPP - jak przekazać środki

Niskie Podatki pozwalają podatnikom przekazać większą część swojego podatku PIT dla wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Od tego roku można przekazać 1,5%, w poprzednich latach był to 1% podatku. Aby urząd skarbowy mógł przekazać środki OPP, podatnik musi zapłacić podatek należny wynikający z PIT za 2022 r. w pełnej wysokości do 30 czerwca 2023 r. Aby otrzymać środki z 1,5% podatku OPP powinny zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Organizacje, które tego nie zrobiły, mają czas do 30 czerwca 2023 r.

Od 15 lutego br. trwa akcja rozliczenia podatku PIT za 2022 rok, podczas której podatnicy na skali po raz pierwszy obliczają roczny podatek z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł. Brak podatku lub niższy od tego z lat ubiegłych nie pozbawia rodzin z dziećmi wsparcia z tytułu ulgi na dzieci. Podatnik ma prawo do tej ulgi poprzez dodatkowy zwrot w ramach zapłaconych składek na powszechne ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Informujemy, że od dnia 1 marca 2023 r. obowiązuje nowa, niższa cena obu frakcji węgla: 1 740 zł za tonę.

 

środa, 01 marzec 2023 00:00

Ubezpieczenie NNW dzieci rolników

Napisane przez

krus

 

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł z AGRO Ubezpieczeniami umowę grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników.

 

 

krus

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2023 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

 

 

Pracujący seniorzy, którzy czasowo zrezygnowali z pobierania emerytury, są zwolnieni z PIT do kwoty ok. 85,5 tys. zł. Dodatkowo ci, którzy rozliczają się na skali podatkowej, korzystają też z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł. Rozliczając ulgę seniorzy mogą skorzystać z usługi Twój e-PIT. Warto jednak sprawdzić zeznanie podatkowe.

Strona 9 z 165

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top