W dniu 3 lipca 2024 roku Wójt Gminy Władysław Łukasik wraz ze Skarbnikiem Gminy Jolantą Szablewską podpisali umowę na budowę budynku świetlicy z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Małych Radowiskach w ramach inwestycji: „Budowa świetlicy w Małych Radowiskach”. Wykonawcą robót jest firma JARDEJ Sp. z o.o. z siedzibą w Kowalewie Pomorskim.

W dniu 29 czerwca 2024 r. w Zieleniu odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Do rywalizacji stanęło 11 drużyn męskich reprezentujących jednostki OSP z terenu Gminy Ryńsk oraz 2 drużyny kobiece. Zawody rozegrane zostały w oparciu o Regulamin Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z dnia 10 lutego 2011 r. w konkurencjach:

Wójt Gminy Ryńsk ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert.

Wójt Gminy Ryńsk ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 r. Organizacji wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych w Gminie Ryńsk obejmującej realizację następującego zadania: zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców Gminy Ryńsk poprzez organizację dożynek gminnych, mających na celu integrację międzypokoleniową oraz kultywowanie tradycji społeczności lokalnych.

Wójt Gminy Ryńsk ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 r. Organizacji wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych w Gminie Ryńsk obejmującej realizację następującego zadania: zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców Gminy Ryńsk poprzez organizację dożynek gminnych, mających na celu integrację międzypokoleniową oraz kultywowanie tradycji społeczności lokalnych.

Wójt Gminy Ryńsk ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert.

piątek, 28 czerwiec 2024 01:00

Lipcowe dyżury telefoniczne w ZUS

Placówki ZUS w regionie także w wakacje organizują dyżury telefoniczne dla swoich klientów.

Kończy się czas na składanie korekt składki zdrowotnej za ubiegły rok. Termin mija 1 lipca. Dokumenty korygujące mogą złożyć ci płatnicy, którym z rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2023 rok wyszła nadpłata, a nie złożyli wniosku o jej zwrot.

Strona 2 z 209

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top