Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza rolników i mieszkańców wsi na spotkania powiatowe pn. „RAZEM dla Kujaw i Pomorza”. Spotkanie dla mieszkańców naszej gminy odbędzie się w czwartek 31 stycznia 2019 r. o godz. 1300 w świetlicy w Jaworzu.

Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Ryńsk

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa

Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Projekt grantowy pn. ,,E-Aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego".

 

Termin realizacji: 01.09.2018 – 31.07.2019

Umowa na powierzenie grantu nr KPL/U/33/2018

Cel projektu. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych do 31.07.2019 r.

Cele szczegółowe projektu:

 • Zwiększenie pobytu na nowe technologie informacyjno-komunikacyjne oraz ich zastosowanie przyczyniające się do podnoszenia efektywności oraz jakości życia
 • Podniesienie umiejętności aktywnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym Internetu
 • Zwiększenie świadomości korzyści płynących z korzystania z nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w życiu zawodowym oraz osobistym wśród uczestników

Opis projektu. Projekt pozwala na podniesienie kompetencji cyfrowych w obszarach tematycznych, które są odpowiedzią na zdiagnozowaną potrzebę. Grafiki szkoleniowe zostaną dostosowane w taki sposób do mieszkańców, aby uwzględnić ich ograniczoną dyspozycyjność np. ze względu na kwestie zawodowe lub rodzinne. W obszarze merytorycznym szkolenia odpowiadają na potrzebę podniesienia i ujednolicenia bazowej wiedzy z zakresie kompetencji IT - ogólnej wiedzy i umiejętności związanych z przetwarzaniem informacji oraz wykorzystaniem komputera i Internetu do nawiązywania komunikacji i zdobywania informacji. Podnoszenie kompetencji IT mieszkańców regionu w pełni wpisuje się w politykę i kierunki realizacyjne wytyczone przez Unię Europejską dla budowy europejskiego społeczeństwa informacyjnego.

Podsumowując Projekt polega na podniesieniu kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Ryńsk poprzez przeprowadzenie szkoleń dla 267 mieszkańców w modułach tematycznych: Rolnik w sieci, Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci.

Pierwsze szkolenia już w miesiącu lutym/marcu w Szkole Podstawowej w Myśliwcu. Poniżej przedstawiamy terminy i tematy szkoleń:

 • 05.02.2019 r. - 06.02.2019 r. - Rolnik w sieci
 • 07.02.2019 r. - 08.02.2019 r. - Rodzic w internecie
 • 12.02.2019 r. - 13.02.2019 r. - Mój biznes w sieci
 • 14.02.2019 r. - 15.02.2019 r. - Rolnik w sieci
 • 18.02.2019 r. - 19.02.2019 r. - Rolnik w sieci
 • 21.02.2019 r. - 22.02.2019 r. - Rodzic w internecie
 • 15.03.2019 r. - 16.03.2019 r. - Rolnik w sieci

Szkolenia w marcu w Szkole Podstawowej w Jarantowicach. Poniżej terminy i tematy szkoleń:

 • 19.03.2019 r. - 20.03.2019 r. - Mój biznes w sieci
 • 21.03.2019 r. - 22.03.2019 r. - Rodzic w internecie

Szkolenia w marcu/kwietniu w Szkole Podstawowej w Zieleniu. Poniżej terminy i tematy szkoleń:

 • 26.03.2019 r. - 27.03.2019 r. - Mój biznes w sieci
 • 28.03.2019 r. - 29.03.2019 r. - Rodzic w internecie
 • 01.04.2019 r. - 02.04.2019 r. - Rolnik w sieci

Szkolenia w kwietniu w Szkole Podstawowej w Ryńsku. Poniżej terminy i tematy szkoleń:

 • 09.04.2019 r. - 10.04.2019 r. - Rolnik w sieci
 • 11.04.2019 r. - 12.04.2019 r. - Rodzic w internecie
 • 25.04.2019 r. - 26.04.2019 r. - Mój biznes w sieci

Charakterystyka modułów szkoleniowych:

Zgłoszenia można dokonać:

 

Serdecznie zapraszamy

 

W dniu 12 stycznia 2019 roku w sali koncertowej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy odbyła się gala XVI edycji Konkursu „Rolnik Pomorza i Kujaw”. W uroczystej gali udział wzięli między innymi minister Halina Szymańska - szef Kancelarii Prezydenta RP, Jan Krzysztof Ardanowski - minister rolnictwa i rozwoju wsi, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, przewodniczący sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Ryszard Bober.

środa, 16 styczeń 2019 00:00

Nowy samochód strażacki dla OSP Ryńsk

W dniu 12 stycznia 2019 roku w jednostce OSP Ryńsk odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

środa, 16 styczeń 2019 00:00

Żegnamy prezydenta Pawła Adamowicza

Z wielkim smutkiem i krzykiem niezrozumienia i sprzeciwu dla tego co się stało żegnamy

ś. p.

Pawła Adamowicza

Prezydenta Gdańska - miasta Solidarności.

Był dobrym człowiekiem, wybitnym samorządowcem.

Spoczywaj w pokoju!

Pogrążonej w żałobie rodzinie, mieszkańcom Gdańska i wszystkim,

którym Paweł Adamowicz był bliski wyrazy współczucia składają

 

Piotr Całbecki

Marszałek Województwa

Mikołaj Bogdanowicz

Wojewoda
Kujawsko-Pomorski

Ryszard Bober

Przewodniczący Sejmiku
Województwa

 

 

 

prezydenci miast, starostowie powiatów, burmistrzowie i wójtowie gmin, przewodniczący i radni samorządów wszystkich szczebli województwa kujawsko-pomorskiego.

wtorek, 15 styczeń 2019 00:00

e-Akta. Teraz prościej i taniej

Od stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy, które ułatwią przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców i obniżą koszty związane z ich przechowywaniem. Pracodawcy będą mogli prowadzić i przechowywać dokumentację w wybranej przez siebie postaci – papierowo lub elektronicznie. Co więcej, za nowo zatrudnionych pracowników będzie ona przechowywana przez 10 lat, a nie 50 lat.

piątek, 11 styczeń 2019 00:00

Regionalny System Ostrzegania

Napisane przez

Logo RSO

Regionalny System Ostrzegania to darmowa usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach nie tylko na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, ale też w telewizji i aplikacjach na komórki. Komunikaty dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, jak np. klęski żywiołowe i sytuacje na drogach.

Jak to działa

Komunikat RSO (o zasięgu wojewódzkim) generuje wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, a następnie ostrzeżenie pojawia się:

 • w Aplikacji Mobilnej (systemy operacyjne Android, iOS, Windows Phone)
 • na stronach internetowych urzędów wojewódzkich
 • w programach ogólnopolskich TVP (m.in. TVP1HD, TVP2HD, TVP Info, TVP Historia, TVP Polonia) w TVP Regionalnej (telegazeta od str. 430, napisy DVB), a także na platformie hybrydowej,

W telewizorze

Oprócz telegazety kanałów TVP, w przypadku wystąpienia szczególnie istotnych zagrożeń, komunikaty pojawiają się także na ekranie telewizora w formie napisów. W zwięzły sposób informują i odsyłają do szczegółów, np. umieszczonych na konkretnej stronie telegazety. W telewizorach dostosowanych do potrzeb telewizji hybrydowej (czyli łączącej telewizję z internetem) istnieje możliwość przejścia na stronę oferującą np. filmową informację dotyczącą zagrożenia.

W smartfonie

Bezpłatna aplikacja RSO dla trzech najbardziej rozpowszechnionych systemów operacyjnych (Android, iOS, Windows Phone) dostępna jest za darmo w sklepach z aplikacjami na poszczególne platformy (Google Play, Apple App Store, Windows Phone Store). Aplikacja informuje użytkownika o otrzymaniu nowego ostrzeżenia. Można ją wyszukać w sklepach po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”. Do końca lipca 2018 r. aplikacja mobilna RSO została pobrana ponad 800 tysięcy razy.

Od sierpnia 2018 r. użytkownicy smartfonów mogą korzystać z nowej wersji aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO). Teraz, jeśli ostrzeżenie o zbliżającym się zagrożeniu nie dotyczy całego województwa, a jedynie niektórych gmin, to taki komunikat może trafić wyłącznie do osób przebywających na zagrożonym terenie. Warunkiem jest zainstalowanie aplikacji w telefonie i wybranie odpowiednich ustawień.

Takie rozwiązania umożliwia geolokalizacja, o którą została uzupełniona aplikacja. Pracownicy wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego mogą teraz zawęzić krąg odbiorców ostrzeżeń do osób przebywających na wybranym terenie. Na przykład, kiedy wypadek drogowy zdarzy się na lokalnej drodze, możliwe jest przekazanie ostrzeżeń dla kierowców znajdujących się w określonej odległości (promieniu) od zdarzenia.

Oprócz funkcji umożliwiających przekazywanie komunikatów właściwych dla położenia użytkownika (geolokalizacja), wprowadzono udogodnienia dla osób niedowidzących.

Nowa wersja RSO wymaga co najmniej następujących wersji systemów w telefonie:

 • Android - 4.4.4
 • iOS – 9
 • Windows 10 - 1607 (Anniversary Update)

RSO pełni również rolę edukacyjną. W systemie dostępne są poradniki dotyczące m.in. tego, jak udzielić pierwszej pomocy lub jak zachować się podczas burzy, powodzi czy ataku terrorystycznego.

Dzięki współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w RSO umieszczane są ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne (w tym mapka prezentująca stan wód na najistotniejszych wodowskazach polskich rzek). Ponadto, w systemie zamieszczone są też inne ostrzeżenia np. drogowe. Tylko w 2018 roku (do końca lipca) w RSO ukazało się 5217 różnego rodzaju komunikatów.

Nowa wersja aplikacji RSO

Energa-Operator informuje, że nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszkanców Czystochlebia i Jarantowic zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

poniedziałek, 07 styczeń 2019 00:00

Kolejne wyroby zawierające azbest zutylizowane

Gmina Ryńsk w 2018 r. zrealizowała zadnie pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ryńsk". W ramach zadania mieszkańcy gminy mogli pozbyć się azbestu w dwojaki sposób - poprzez demontaż płyt azbestowych, ich transport i utylizację lub poprzez odbiór zdemontowanych wcześniej płyt, transport i utylizację.

W związku z rozpoczętymi w dniu 17 grudnia 2018 r. konsultacjami społecznymi Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030) serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 w województwie kujawsko-pomorskim, które odbędzie się w dniu 9 stycznia 2019 r. o godz. 12:00Rypińskim Domu Kultury, ul. Warszawska 8, 87-500 Rypin.

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top