czwartek, 13 grudzień 2018 00:00

Nieruchomość w Przydworzu stanowiąca własność Gminy Ryńsk została przeznaczona do sprzedaży

WYKAZ

Wójt Gminy Ryńsk podaje do wiadomości, że następująca nieruchomość stanowiąca własność Gminy Ryńsk została przeznaczona do sprzedaży, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204)

Lp. Położenie i opis nieruchmości Nr Księgi Wieczystej Numer działki Powierzchnia działki w ha Rodzaj użytków w ha Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

1.

Przydwórz
W wyniku podziału geodezyjnego nastąpiło wydzielenie z działki nr 52/21 części przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - dz. nr 361 położonej w Przydworzu.

TO1W/00018386/0

52/23

0,0065

Bp - 0,0065

W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy nieruchomość położona jest w obszarze istniejącej zwartej zabudowy z dopuszczeniem uzupełnień, przekształceń i rehabilitacji.

6.245,00 zł

 

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działki nr 361 położonej w Przydworzu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) mają prawo do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

W akcie notarialnym zawarty zostanie zapis prawa wstępu na sprzedawaną nieruchomość w celu usuwania awarii i modernizacji istniejącej infrastruktury technicznej - wodociąg i kanalizacja oraz nieodpłatne prawo przesyłu.

Działka może być wykorzystywana wyłącznie jako teren zielony (trawnik).

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 106 lub telefonicznie tel. (56) 687-75-27.

 

 

Czytany 54 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 13 grudzień 2018 11:13

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: 8uj4g63pcd

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top