czwartek, 27 czerwiec 2019 00:00

Nieruchomości w Stanisławkach stanowiące własność Gminy Ryńsk zostały przeznaczone do dzierżawy

Napisane przez 

WYKAZ

Wójt Gminy Ryńsk podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Ryńsk zostały przeznaczone do dzierżawy, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

Lp. Położenie i opis nieruchmości Nr Księgi Wieczystej Numer działki Powierzchnia działki w ha Rodzaj użytków w ha Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Wywoławczy roczny
czynsz dzierżawny
1. Stanisławki TO1W/00024092/7 153/2 1,66 RIVa - 0,50
RIVb - 1,08
PsIV - 0,04
N - 0,04
Użytkowanie rolnicze 467,50 zł
2. Stanisławki TO1W/00024092/7 152 3,88 RIVa - 2,12
RIVb - 1,29
ŁV - 0,02
PsIV - 0,14
N - 0,16
LzIVa - 0,15
j.w. 1083,39 zł
3. Stanisławki TO1W/00024092/7 115 0,74 RIVa - 0,14
ŁV - 0,06
ŁVI - 0,31
W - 0,02
N - 0,21
j.w. 80,72 zł
4. Stanisławki TO1W/00024092/7 132 0,47 RIVa - 0,15
RIVb - 0,16
LzIVa - 0,16
j.w. 92,41 zł
5. Stanisławki TO1W/00024092/7 97 0,98 RIVa - 0,51
RIVb - 0,36
ŁIV - 0,10
W - 0,01
j.w. 291,37 zł
6. Stanisławki TO1W/00024092/7 111
112
0,80
0,02
RIVa-0,80
RIVa-0,02
j.w. 267,45 zł
7. Stanisławki TO1W/00025868/5 151/2 0,25 RIVa - 0,25 j.w. 81,54 zł
8. Stanisławki TO1W/00025189/1 Część dz. nr 68/1 1,0275 RIIIb - 0,4994
RIVa - 0,304
RIVb - 0,1535
ŁV - 0,0406
N - 0,03
j.w. 364,67 zł
9. Stanisławki TO1W/00025189/1 Część dz. nr 68/1 0,45 RIIIb - 0,01
RIVa - 0,01
RIVb - 0,43
j.w. 124,48 zł
10. Stanisławki TO1W/00025138/9 Część dz. nr 69/2 0,83 RIVa - 0,53
PsIII - 0,25
PsIV - 0,01
W - 0,04
j.w. 277,51 zł
11. Stanisławki TO1W/00025181/5 Część dz. nr 137 0,36 RIVa - 0,22
N - 0,14
j.w. 71,76 zł

 

Nieruchomości zostaną wydzierżawione w drodze przetargu.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ryńsk, w sołectwie Cymbark oraz na stronach internetowych: www.rynsk.bip.net.pl i www.gminarynsk.pl

Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do dnia 30 marca.

Do zawartych umów dzierżaw stosowane będą następujące zasady waloryzacji czynszu:

  1. jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 Zarządzenia Nr 48/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów rolnych o powierzchni powyżej 0,01 ha, stanowiących własność gminy oraz określenia wysokości czynszu dzierżawnego są niższe od płaconych przez dzierżawcę, dzierżawca płaci czynsz w dotychczasowej wysokości;
  2. jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 zarządzenia określonego w pkt 1 są wyższe od płaconych przez dzierżawcę, dotychczasowa wysokość czynszu wzrasta do minimalnej stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym, a ustalonej zgodnie z § 4 tego zarządzenia.

Umowy dzierżawy zostaną zawarte na okres do dnia 30 września 2022 r. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 106 lub pod nr tel. (56) 6877527.

Czytany 1590 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top