czwartek, 27 czerwiec 2019 00:00

Nieruchomości w Trzcianku stanowiące własność Gminy Ryńsk zostały przeznaczone do dzierżawy

Napisane przez 

WYKAZ

Wójt Gminy Ryńsk podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Ryńsk zostały przeznaczone do dzierżawy, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

Lp. Położenie i opis nieruchmości Nr Księgi Wieczystej Numer działki Powierzchnia działki w ha Rodzaj użytków w ha Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Wywoławczy roczny
czynsz dzierżawny
1. Trzcianek TO1W/00024358/0 Część dz. nr 20/11 0,20 RIVb - 0,20 Użytkowanie rolnicze 54,36 zł
2. Trzcianek TO1W/00024358/0 Część dz. nr 20/11 0,10 RIVb - 0,10 j.w. 27,18 zł
3. Trzcianek TO1W/00024358/0 Część dz. nr 20/11 0,06 RIIIb - 0,04
PsV - 0,02
j.w. 20,66 zł
4. Trzcianek TO1W/00024358/0 Część dz. nr 20/11 0,05 RIIIb - 0,03
PsV - 0,02
j.w. 16,31 zł
5. Trzcianek TO1W/00024358/0 Część dz. nr 20/11 0,10 RIIIb - 0,10 j.w. 43,49 zł
6. Trzcianek TO1W/00024358/0 Część dz. nr 20/11 0,03 RIIIb - 0,03 j.w. 13,05 zł
7. Trzcianek TO1W/00024358/0 Część dz. nr 20/11 0,30 RIVb - 0,01
PsV - 0,29
j.w. 50,01 zł
8. Trzcianek TO1W/00024358/0 Część dz. nr 31/11 0,12 RIIIb - 0,12 j.w. 52,19 zł
9. Trzcianek TO1W/00024358/0 Część dz. nr 31/11 0,07 RIIIb - 0,07 j.w. 30,44 zł
10. Trzcianek TO1W/00024358/0 Część dz. nr 31/11 0,05 RIIIb - 0,05 j.w. 21,74 zł
11. Trzcianek TO1W/00024358/0 Część dz. nr 31/11 0,07 RIIIb - 0,07 j.w. 30,44 zł

 

Nieruchomości zostaną wydzierżawione w drodze przetargu.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ryńsk, w sołectwie Cymbark oraz na stronach internetowych: www.rynsk.bip.net.pl i www.gminarynsk.pl

Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do dnia 30 marca.

Do zawartych umów dzierżaw stosowane będą następujące zasady waloryzacji czynszu:

  1. jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 Zarządzenia Nr 48/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów rolnych o powierzchni powyżej 0,01 ha, stanowiących własność gminy oraz określenia wysokości czynszu dzierżawnego są niższe od płaconych przez dzierżawcę, dzierżawca płaci czynsz w dotychczasowej wysokości;
  2. jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 zarządzenia określonego w pkt 1 są wyższe od płaconych przez dzierżawcę, dotychczasowa wysokość czynszu wzrasta do minimalnej stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym, a ustalonej zgodnie z § 4 tego zarządzenia.

Umowy dzierżawy zostaną zawarte na okres do dnia 30 września 2022 r. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 106 lub pod nr tel. (56) 6877527.

Czytany 1641 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top