środa, 15 lipiec 2020 00:00

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Czystochlebiu

Napisane przez 

WYKAZ

Wójt Gminy Ryńsk podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Ryńsk zostały przeznaczone do dzierżawy, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn.zm.)

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr Księgi Wieczystej

Numer działki

Powierzchnia działki w ha

Rodzaj użytków w ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny

1.

Czystochleb

TO1W/000

09390/5

Część dz

nr 190

3,1700

ŁIV – 1,6600

ŁV – 1,5100

Użytkowanie rolnicze

1.023,63 zł

2.

Czystochleb

TO1W/000

09390/5

195

0,6100

ŁIV – 0,3800

PsV – 0,2300

Użytkowanie rolnicze

200,52 zł

3.

Czystochleb

TO1W/000

09390/5

Część dz.

nr 189

1,1200

ŁIV – 0,5500

ŁV – 0,3600

ŁVI – 0,2100

Użytkowanie rolnicze

347,25 zł

4.

Czystochleb

TO1W/000

09390/5

Część dz.

nr 189

1,0300

ŁIV – 0,,5300

ŁV – 0,3900

ŁVI – 0,1100

Użytkowanie rolnicze

325,62 zł

5.

Czystochleb

TO1W/000

09390/5

Część dz.

nr 189

1,1100

ŁIV – 0,5100

ŁV – 0,3500

ŁVI – 0,2500

Użytkowanie rolnicze

339,65 zł

6.

Czystochleb

TO1W/000

09390/5

Część dz.

nr 277

1,8100

RV – 0,2000

ŁV – 1,5600

W – 0,0500

Użytkowanie rolnicze

514,45 zł

7.

Czystochleb

TO1W/000

23754/9

32/4

0,62

RVI - 0,6200

Użytkowanie rolnicze

144,98 zł

 

Nieruchomości zostaną wydzierżawione w drodze przetargu.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ryńsk, w sołectwie Czystochleb oraz na stronach internetowych: www.rynsk.bip.net.pl i www.gminarynsk.pl

Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do dnia 30 marca.

Do zawartych umów dzierżaw stosowane będą następujące zasady waloryzacji czynszu:

1) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 Zarządzenia Nr 48/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów rolnych o powierzchni powyżej 0,01 ha, stanowiących własność gminy oraz określenia wysokości czynszu dzierżawnego zmienionym Zarządzeniem Nr 65/2020 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 6 lipca 2020 r. są niższe od płaconych przez dzierżawcę, dzierżawca płaci czynsz w dotychczasowej wysokości;

2) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 zarządzenia określonego w pkt 1 są wyższe od płaconych przez dzierżawcę, dotychczasowa wysokość czynszu wzrasta do minimalnej stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym, a ustalonej zgodnie z § 4 tego zarządzenia.

Umowy dzierżawy zostaną zawarte na okres do dnia 30 września 2023 r.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu (z ważnych powodów) oraz unieważnienia przetargu.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21 lub pod nr tel. (56) 6877527.

Czytany 1251 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top