środa, 15 lipiec 2020 00:00

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Jarantowicach

Napisane przez 

 

WYKAZ

Wójt Gminy Ryńsk podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Ryńsk zostały przeznaczone do dzierżawy, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn.zm.)

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr Księgi Wieczystej

Numer działki

Powierzchnia działki w ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Roczny czynsz dzierżawny

1.

Jarantowice

TO1W/00024324/3

Część działki

nr 322/4

0,0440

Użytkowanie rolnicze

 50,00 zł

2.

Jarantowice

TO1W/00024324/3

Część działki nr 322/4

Działka

 nr 322/2

0,0460

0,0100

Użytkowanie rolnicze

 60,00 zł

 

Nieruchomości zostaną wydzierżawione w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych do wydzierżawianych nieruchomości.

Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do dnia 30 marca.

Umowy dzierżawy zostaną zawarte na okres do dnia 30 września 2023 r.

W okresie obowiązywania umowy czynsz może być zmieniony przez Wydzierżawiającego o wartość średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21 lub pod nr tel. (56) 6877527.

 

Czytany 610 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top