Wydrukuj tę stronę
środa, 15 lipiec 2020 00:00

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Przydworzu

Napisane przez 

 

WYKAZ

Wójt Gminy Ryńsk podaje do wiadomości, że następująca nieruchomość stanowiąca własność Gminy Ryńsk została przeznaczona do dzierżawy, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn.zm.)

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr Księgi Wieczystej

Numer działki

Powierzchnia działki w ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Roczny czynsz dzierżawny

1.

Przydwórz

TO1W/00018386/0

Część działki

nr 233/1

0,0930

Użytkowanie rolnicze

 60,00 zł

 

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku komunalnym na terenie OW Przydwórz.

Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do dnia 30 marca.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do dnia 30 września 2023 r.

W okresie obowiązywania umowy czynsz może być zmieniony przez Wydzierżawiającego o wartość średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21 lub pod nr tel. (56) 6877527.

Czytany 679 razy