środa, 15 lipiec 2020 00:00

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Cymbarku

Napisane przez 

 

WYKAZ

Wójt Gminy Ryńsk podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Ryńsk zostały przeznaczone do dzierżawy, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.  poz. 65 z późn. zm.)

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr Księgi Wieczystej

Numer działki

Powierzchnia działki w ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Roczny czynsz dzierżawny (netto)

1.

Cymbark

TO1W/00036207/4

Część dz. nr 34/1

0,1526

Działka przeznaczona do użytkowania jako ogródek działkowy

 229,00 zł

2.

Cymbark

TO1W/00036207/4

Część dz. nr 34/1

0,0975

Działka przeznaczona do użytkowania jako ogródek działkowy

 147,00 zł

3.

Cymbark

TO1W/00036207/4

Część dz. nr 34/1

0,0970

Działka przeznaczona do użytkowania jako ogródek działkowy

 146,00 zł

4.

Cymbark

TO1W/00036207/4

Część dz. nr 34/1

0,0980

Działka przeznaczona do użytkowania jako ogródek działkowy

 260,00 zł

5.

Cymbark

TO1W/00036207/4

Część dz. nr 34/1

0,1005

Działka przeznaczona do użytkowania jako ogródek działkowy

 151,00 zł

6.

Cymbark

TO1W/00036207/4

Część dz. nr 34/1

0,1051

Działka przeznaczona do użytkowania jako ogródek działkowy

 158,00 zł

7.

Cymbark

TO1W/00036207/4

Część dz. nr 34/1

0,1040

Działka przeznaczona do użytkowania jako ogródek działkowy

 156,00 zł

8.

Cymbark

TO1W/00036207/4

Część dz. nr 34/1

0,0555

Działka przeznaczona do użytkowania jako ogródek działkowy.

 84,00 zł

9.

Cymbark

TO1W/00036207/4

Część dz. nr 34/1

0,0468

Działka przeznaczona do użytkowania jako ogródek działkowy

 71,00 zł

10.

Cymbark

TO1W/00036207/4

Część dz. nr 34/1

0,1020

Działka przeznaczona do użytkowania jako ogródek działkowy

 153,00 zł

11.

Cymbark

TO1W/00036207/4

Część dz. nr 34/1

0,1210

Działka przeznaczona do użytkowania jako ogródek działkowy

 182,00 zł

 

Nieruchomości zostaną wydzierżawione w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do dnia 30 marca. Do czynszu dzierżawnego doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

W okresie obowiązywania umowy czynsz może być zmieniony przez Wydzierżawiającego o wartość średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Umowy dzierżawy zostaną zawarte na okres do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, tel. (56) 687-75-27.

Czytany 737 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top