Wydrukuj tę stronę
czwartek, 15 październik 2020 00:00

Nieruchomość w Małych Radowiskach stanowiąca własność Gminy Ryńsk została przeznaczona do sprzedaży

Napisane przez 

 

WYKAZ

Wójt Gminy Ryńsk podaje do wiadomości, że następująca nieruchomość stanowiąca własność Gminy Ryńsk została przeznaczona do sprzedaży, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn.zm.)

 

Lp. Położenie nieruchomości Nr Księgi Wieczystej Numer działki Powierzchnia działki w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Cena nieruchomości
1. Małe Radowiska TO1W/00024329/8 217/2 0,1700 Nieruchomość jest zabudowana częściowo podpiwniczonym parterowym budynkiem mieszkalnym. Dach drewniany kryty papą, strop nad parterem drewniany. Powierzchnia użytkowa budynku wraz z wiatrołapami wynosi 68,72 m2. W budynku znajdują się dwa lokale mieszkalne, na które zostały zawarte umowy najmu na czas nieokreślony. Powierzchnia użytkowa lokalu nr 1 wynosi 19,15 m2, lokalu nr 2 wynosi 49,57 m2. W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy nieruchomość położona jest w obszarze predysponowanym do zalesień.  41.700,00 zł

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn.zm.) mają prawo do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie nie skorzystania z tego prawa nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ryńsk, w sołectwie Małe Radowiska oraz na stronach internetowych: www.rynsk.bip.net.pl i www.gminarynsk.pl

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21 lub pod nr tel. (56) 687-75-27.

 

 

Czytany 701 razy