Wydrukuj tę stronę
czwartek, 15 październik 2020 00:00

Nieruchomości w Orzechowie i Ryńsku stanowiące własność Gminy Ryńsk zostały przeznaczone do sprzedaży

Napisane przez 

 

WYKAZ

Wójt Gminy Ryńsk podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Ryńsk zostały przeznaczone do sprzedaży, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn.zm.)

 

Lp. Położenie nieruchomości Nr Księgi Wieczystej Numer działki Powierzchnia działki w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Cena nieruchomości
1. Orzechowo
Nieruchomość niezabudowana
TO1W/00024236/9 12/1 0,2500 PsIII - 0,2500 W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy nieruchomość znajduje się w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej, na terenie użytków rolnych 7.400,00 zł
2. Ryńsk
ul. T. Kościuszki
Nieruchomość niezabudowana
TO1W/00024687/5 41/5 0,1600 RIVa - 0,1500
RV - 0,0100
W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy nieruchomość znajduje się w obszarze realizacji zabudowy mieszkaniowej i towarzyszących usług 18.500,00 zł
3. Ryńsk
ul. T. Kościuszki
Nieruchomość niezabudowana
TO1W/00024687/5 41/6 0,0800 RIVa - 0,0700
RV - 0,0100
W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy nieruchomość znajduje się w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej, na terenie użytków rolnych 6.200,00 zł

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn.zm.) mają prawo do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie nie skorzystania z tego prawa nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ryńsk, w sołectwie Orzechowo i Ryńsk oraz na stronach internetowych: www.rynsk.bip.net.pl i www.gminarynsk.pl

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21 lub pod nr tel. (56) 687-75-27.

 

 

Czytany 723 razy