poniedziałek, 10 maj 2021 00:00

Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Ryńsk została przeznaczona do dzierżawy (Małe Radowiska)

Napisane przez 

Wójt Gminy Ryńsk podaje do wiadomości, że następująca nieruchomość stanowiąca własność Gminy Ryńsk została przeznaczona do dzierżawy, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.)

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr Księgi Wieczystej

Numer działki

Powierzchnia działki w ha

Rodzaj użytków
w ha

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Roczny czynsz dzierżawny

1.

Małe Radowiska

TO1W/00024329/8

TO1W/00024329/8

74/1

74/2

0,9999

4,0801

RVI-0,9999

RVI-3,7501

PsV-0,3300

Użytkowanie rolnicze

4.420,00 zł

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

 

Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do dnia 30 marca, w 2021 r. do dnia 30 lipca.

 

Do zawartej umowy dzierżawy stosowane będą następujące zasady waloryzacji czynszu:

 

1) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 Zarządzenia Nr 48/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów rolnych o powierzchni powyżej 0,01 ha, stanowiących własność gminy oraz określenia wysokości czynszu dzierżawnego zmienionym Zarządzeniem Nr 65/2020 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 6 lipca 2020 r. są niższe
od płaconych przez dzierżawcę, dzierżawca płaci czynsz w dotychczasowej wysokości;

 

2) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 zarządzenia określonego w pkt 1 są wyższe
od płaconych przez dzierżawcę, dotychczasowa wysokość czynszu wzrasta do minimalnej stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym, a ustalonej zgodnie z § 4 tego zarządzenia.

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do dnia 30 września 2022 r.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, 87-200 Wąbrzeźno,
ul. Mickiewicza 21 lub pod nr tel. (56) 6877527.

Czytany 775 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top