czwartek, 29 lipiec 2021 00:00

Nieruchomość w Przydworzu stanowiąca własność Gminy Ryńsk została przeznaczona do sprzedaży

Napisane przez 

 Wykaz

Wójt Gminy Ryńsk podaje do wiadomości, że następująca nieruchomość stanowiąca własność Gminy Ryńsk została przeznaczona do sprzedaży, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz.1990 z późn. zm.)

Lp. Położenie i opis nieruchomości Nr Księgi Wieczystej Numer działki Powierzchnia działki w ha Rodzaj użytków w ha Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Cena wywoławcza nieruchomości
1.

Przydwórz

W wyniku podziału geodezyjnego nastąpiło wydzielenie z działki     nr 52/24 części przeznaczonej na poprawienie  warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - dz. nr 429 położonej w Przydworzu

TO1W/000 18386/0

52/27

0,0099Bp - 0,0099

W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy  nieruchomość położona jest w obszarze istniejącej zwartej zabudowy
 z dopuszczeniem uzupełnień, przekształceń i rehabilitacji

11.000,00 zł

 

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.) nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działki nr 429 położonej w Przydworzu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.) mają prawo do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

W akcie notarialnym zawarty zostanie zapis prawa wstępu na sprzedawaną nieruchomość w celu usuwania awarii i modernizacji istniejącej  infrastruktury technicznej - wodociąg i kanalizacja oraz nieodpłatne prawo przesyłu.

Działka może być wykorzystywana wyłącznie jako teren zielony (trawnik).

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, 87-200 Wąbrzeźno,  ul. Mickiewicza 21 lub telefonicznie tel. (56) 687-75-27.

 

Czytany 619 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top