czwartek, 29 lipiec 2021 00:00

Nieruchomości w Małych Radowiskach i Ludowicach stanowiące własność Gminy Ryńsk zostały przeznaczone do sprzedaży

Napisane przez 

WYKAZ

Wójt Gminy Ryńsk podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Ryńsk zostały przeznaczone do sprzedaży, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.)

 

Lp. Położenie i opis nieruchomości Nr Księgi Wieczystej Numer działki Powierzchnia działki w ha Rodzaj użytków w ha Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Cena wywoławcza nieruchomości
1.

Małe Radowiska

Nieruchomość

niezabudowana

TO1W/00024329/8

119/4

0,5000RIVa-0,0800

RV-0,4200

W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy  nieruchomość znajduje się w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej, na terenie użytków rolnych

57.300,00 zł
2.

Ludowice

Nieruchomość

niezabudowana

TO1W/00009397/4

232/1

0,1380N – 0,1380

W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy  nieruchomość znajduje się w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej, na terenie użytków rolnych

16.200,00 zł

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.) mają prawo do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie nie skorzystania z tego prawa nieruchomości zostaną sprzedane w drodze przetargu.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ryńsk, w sołectwie Małe Radowiska i Ludowice oraz na stronach internetowych: www.rynsk.bip.net.pl i www.gminarynsk.pl

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21 lub pod nr tel. (56) 687-75-27.

Czytany 516 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top